Εκτιμήσεις ΥΠΟΙΚ: Σε τροχιά ανάκαμψης από το 2023 η οικονομία

Οι εκτιμήσεις του Υπ. Οικονομικών στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2022-2025 / Υποβλήθηκε ήδη στην Κομισιόν (ΑΥΤΟΥΣΙΟ)

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το Υπουργείο Οικονομικών το Πρόγραμμα Σταθερότητας για την περίοδο 2022-2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 20 Απριλίου 2022.

>>> Διαβάστε αυτούσιο το Πρόγραμμα Σταθερότητας ΕΔΩ <<<

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι, τις εκτιμήσεις και προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας, πριν σταλεί στην Κομισιόν, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου.

Μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Οικονομικών κάνει αναφορά στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές καθώς και στις προοπτικές του χρέους.

Οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ

Όπως σημειώνει, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,5% το 2021, σε αντίθεση με τη μείωση 5% που κατέγραψε το 2020. Αυτή η αύξηση του ΑΕΠ το 2021 προήλθε κυρίως από την αύξηση στις εξαγωγές και από την ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση.

Συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,7%, ενώ η κρατική κατανάλωση κατέγραψε αύξηση 8,4%.

Επιπρόσθετα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 9,5% ακολουθώντας την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά με ρυθμό 13,4%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπ. Οικονομικών, το μεσοπρόθεσμο βασικό σενάριο που παρουσιάζεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας προβλέπει ότι η οικονομία θα παρουσιάσει επιβράδυνση το 2022 λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ θα βρεθεί ξανά σε τροχιά ανάκαμψης από το 2023 και μετά. 

Όπως εκτιμάται, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται σε 2,7% το 2022, 3,8% το 2023, 3,4% το 2024 και 3,0% το 2025. Επίσης, τονίζεται ότι το φετινό προφίλ πρόβλεψης ενέχει υψηλό βαθμό αβεβαιότητας λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία από την ΕΕ. 

Το ΥΠΟΙΚ σημειώνει παράλληλα ότι η ανάπτυξη το 2022 θα υποστηριχθεί από την εγχώρια ζήτηση, την ιδιωτική και την κρατική κατανάλωση καθώς επίσης θα ενισχυθεί από την υλοποίηση σημαντικού αριθμού έργων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και στο Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο (2021-2027) και θα έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη την περίοδο 2022-2025.

Αναφορικά με τον γενικό στόχο της στρατηγικής δημοσιονομικής πολιτικής που περιγράφεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας , αυτός είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μέσω υγιούς δημοσιονομικής θέσης μεσοπρόθεσμα και μείωσης του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ σε βιώσιμο τρόπο. 

Ειδικότερα, το επίκεντρο της Κυβερνητικής στρατηγικής καθοδηγείται από την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρύθμισης και Ανθεκτικότητας (RRP), το οποίο περιλαμβάνει τις κύριες εθνικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σημαντικό σημείο που τονίζεται ότι πρέπει να τηρηθεί μια στάση εγρήγορσης είναι η αβεβαιότητα που εισήγαγαν τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα, αφού ο πλήρης αντίκτυπος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως σε αυτό το σημείο, ειδικά όσο η σύγκρουση είναι ακόμη σε εξέλιξη, αν και οι επιπτώσεις από τον πληθωρισμό και τις οικονομικές κυρώσεις είναι ήδη εμφανείς και έχουν ληφθεί υπόψη στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις και πολιτικές της κυβέρνησης.

Εκτιμήσεις για δημοσιονομικό ισοζύγιο 

Όσο αφορά το δημοσιονομικό ισοζύγιο, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι το 2021 παρέμεινε ελλειμματικό 2,1% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ουσιαστική βελτίωση έναντι ελλείμματος 5,8% του ΑΕΠ το 2020. Επίσης η Γενική Κυβέρνηση έφτασε τα 495 εκατ. ευρώ σε έλλειμα το 2021 σε σύγκριση με έλλειμμα 1.244,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, το πρωτογενές έλλειμμα μειώθηκε σε 62,3 εκατ. ευρώ το 2021 (-0,3% του ΑΕΠ) έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 785,9 ευρώ εκατομμύρια (3,6% του ΑΕΠ) το 2020.

Όσο αφορά το 2022, το δημοσιονομικό ισοζύγιο αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω βελτίωση, φτάνοντας σε προϋπολογισμό ισορροπίας, λαμβάνοντας υπόψη την απόσυρση της πλειοψηφίας των μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία, τα οποία επηρέασε αρνητικά τους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 

Το ισοζύγιο προβλέπεται να είναι θετικό το 2022, φθάνοντας στο 1,6% του ΑΕΠ ενώ λαμβάνοντας υπόψη το βασικό μακροοικονομικό σενάριο και μετά από τρία συνεχόμενα έτη δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αναμένεται ότι η δημοσιονομική θέση θα βελτιωθεί περαιτέρω από το 2022 και μετά, φτάνοντας σε πλεόνασμα περίπου 1,3% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, επιτρέποντας στον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να συνεχίσει την καθοδική του πορεία την περίοδο 2022-2025 με ικανοποιητικό ρυθμό.

Εκτιμήσεις για δημόσιο χρέος

Στο τέλος του 2021, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι το δημόσιο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ήταν περίπου 103,9% έναντι 115% το προηγούμενο έτος. Η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ αποδόθηκε στην αύξηση του ΑΕΠ και στην αξιοποίηση του σημαντικό ποσό ταμειακών αποθεμάτων για την κάλυψη μέρους των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών το 2021.

Μέχρι το τέλος του 2022, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται σε 23,5 δισ. ευρώ ή ως ποσοστό του ΑΕΠ σε 93,9%. Η αναμενόμενη μείωση του χρέους της γενικής κυβέρνησης κατά 10,1 ποσοστιαίες μονάδες αποδίδεται στην αποπληρωμή σημαντικού ποσού οφειλής εντός του έτους το οποίο αναμένεται να καλυφθεί αμφότερα εκδόσεις νέων χρεών καθώς και μέσω της αξιοποίησης του ταμειακού αποθέματος. 

Την περίοδο 2023-2025, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να συνεχίσει την πτωτική του τάση, με πτώση σε περίπου 88,2%, 81% και 76,7% μέχρι το τέλος του έτους 2023, 2024 και 2025 αντίστοιχα.
 

Κυπριάνα Σταύρου
 
23581