Η Ψυχιατρική Εταιρεία εντοπίζει κενά, ασάφειες και εκφράζει ανησυχίες για την βιωσιμότητα του Σχεδίου

Την απόφαση της να μην συμμετάσχει στο Γενικό Σχέδιο Υγείας ανακοίνωσε η Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου (ΨΕΚ), εκφράζοντας έντονη ανησυχία και προβληματισμό για τις ασάφειες και τα κενά που υπάρχουν, αλλά και για την βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου.

>>> ΓεΣΥ: Ανοίγουν οι κατάλογοι για εγγραφή των Ειδικών Ιατρών <<<

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΨΕΚ:
Η Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της, που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία, στις 02/02/19, μετά από ενημέρωση από λειτουργούς του ΟΑΥ και συζήτηση, αποφάσισε όπως εισηγηθεί στα μέλη της να μην ενταχθούν στο προτεινόμενο ΓεΣΥ με τα σημερινά δεδομένα.

Η Εταιρεία εκφράζει την έντονη ανησυχία και προβληματισμό της για τις ασάφειες και τα κενά που υπάρχουν, αλλά και για την βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου και των επιπτώσεων που θα έχει στην υγεία των πολιτών τυχόν αποτυχία του. Ωστόσο το ΔΣ της ΨΕΚ παραμένει διαθέσιμο στη συνέχιση του διαλόγου και αναμένει τις απαντήσεις του ΟΑΥ στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που τέθηκαν στους εκπροσώπους του.

>>> ΓεΣΥ: Άλλα λένε στο παρασκήνιο, άλλα στο προσκήνιο  <<<

Η Ψυχιατρική Εταιρεία Κύπρου στηρίζει τις προσπάθειες του ΠΙΣ που έχουν στόχο την δημιουργία ενός σύγχρονου, ποιοτικού, ανταποδοτικού και βιώσιμου Γενικού Σχεδίου Υγείας προς όφελος όλων των ασθενών.