Ελεγκτική: Αυτούσια η Έκθεση της για χορηγίες – Τι εντόπισε

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας γνωστοποιεί μέσω γραπτής ανακοίνωσης ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Κανονιστικός Έλεγχος των χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών που καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας» που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

>>Διαβάστε αυτούσια την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας<<

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟ) και του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ) της Δημοκρατίας, σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης και παραχώρησης χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει.