Ελεγκτική:Σε κτίριο χωρίς πιστοποιητικό έγκρισης η Επ. Διοικήσεως

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι έχει ήδη λήξει η τελευταία εν ισχύι σύμβαση ενοικίασης του εν λόγω κτηρίου.

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία και έχει αναρτηθεί, την Παρασκευή, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Έκθεσή της, με βάση τα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο το οποίο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, γεγονός το οποίο είναι, σύμφωνα και με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, παράνομο.

Επίσης, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι έχει ήδη λήξει η τελευταία εν ισχύι σύμβαση ενοικίασης του εν λόγω κτηρίου.

Στην Ειδική της Έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία προβαίνει σε συστάσεις, υπογραμμίζοντας πως η Επίτροπος οφείλει να τηρεί την αρχή της νομιμότητας, σε σχέση με τις διαδικασίες, που αφορούν σε ενοικιάσεις κτηρίων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το ΓΕΔΠΑΔ εξακολουθεί να στεγάζεται σε κτίριο το οποίο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης, παρά τη σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητη παρανομία, η οποία καθιστά τη σύμβαση ενοικίασης άκυρη.

Επίσης, στη Συμπληρωματική Συμφωνία που υπογράφτηκε στις 23.2.2018, για ανανέωση της περιόδου ενοικίασης, μεταξύ της Επιτρόπου και του ιδιοκτήτη, αναφέρεται ρητά ότι η σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει εφόσον εξασφαλιστεί το Πιστοποιητικό Έγκρισης του κτηρίου μέχρι τις 31.12.2018.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει στην Έκθεσή της ότι το Πιστοποιητικό Έγκρισης, σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, «αποτελεί ουσιώδη όρο ανανέωσης της σύμβασης και σε περίπτωση μη εξασφάλισής του ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης».

«Μέχρι σήμερα», συμπληρώνει, «το Πιστοποιητικό Έγκρισης δεν έχει εκδοθεί. Η εν λόγω σύμβαση έχει λήξει από τις 30.9.2021, γεγονός που καθιστά τις πληρωμές που γίνονται, με βάση την εν λόγω Συμπληρωματική Συμφωνία, καθώς και τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, παράνομες».

ΚΥΠΕ

 
24979