Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ το 2023-Δαπάνες €725 εκ.

Ο προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ για το έτος 2023 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €725 εκ. και έσοδα ύψους €659 εκ.

Η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για το 2023, ο οποίος είναι ελλειμματικός.

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το θέμα αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ για το έτος 2023 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €725.915.015 και έσοδα ύψους €659.934.758, τα οποία θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€27.820.000), Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσίες προς Αρμόδιες Αρχές (€92.180.000), καθώς και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (€19.500.000), την παροχή εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας (€70.000.000), την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας (€255.000.000), εγγραφές ασθενών στους προσωπικούς ιατρούς του ΟΚΥπΥ (€15.160.000), αποζημίωση για φάρμακα Β΄ φάσης του ΓΕΣΥ (€126.000.000), καθώς και από άλλες πηγές (€54.280.000).

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΚΥπΥ για το έτος 2023 αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού (€77.510.000), οι οποίες προορίζονται να καλύψουν θέσεις για στελέχωση του οργανισμού, νέες θέσεις για διοικητικό, ιατρικό, παραϊατρικό, γραμματειακό και λογιστικό προσωπικό, οι οποίες θα βοηθήσουν τον οργανισμό να λειτουργήσει στο πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον του ΓεΣΥ μέσω της δημιουργίας σωστών δομών με εξειδικευμένο προσωπικό και γνώσεις, ώστε ο οργανισμός να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, και θέσεις για το υφιστάμενο προσωπικό το οποίο θα παραιτηθεί από τη δημόσια υπηρεσία και θα υπογράψει συμβόλαιο με τον οργανισμό.

Επίσης, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του ΟΚΥπΥ για το έτος 2023 αφορούν κυρίως παροχή κινήτρων (€8.940.000) στους προσωπικούς ιατρούς για εγγραφή αριθμού δικαιούχων, ώστε ο οργανισμός να έχει έσοδα από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), διασυνδέοντας παράλληλα την παραγωγικότητα με την αντιμισθία των προσωπικών ιατρών,στους ειδικούς ιατρούς σε σχέση με την ενδονοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, όπως προβλέπει η συμφωνία του οργανισμού με τις συντεχνίες ιατρών, και σε οριζόντια βάση σε συνάρτηση με τους δείκτες επίτευξης στόχων ανά κλινική.

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες αφορούν στο ωρομίσθιο προσωπικό (€46.000.000), λειτουργικές δαπάνες (€197.470.000), συντηρήσεις και επιδιορθώσεις (€19.570.000), συμβουλευτικές υπηρεσίες (€258.280.000), αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων (€29.530.000), αγορά μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (€18.930.000) και ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων (€74.800.000).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή από το Υπουργείο Υγείας, επειδή ο προϋπολογισμός του ΟΚΥπΥ για το έτος 2023 είναι ελλειμματικός, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ προτίθεται να επιδιώξει, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, εξοικονομήσεις στις λειτουργικές του δαπάνες και αύξηση των εσόδων του.

Βουλευτές του ΔΗΣΥ και της ΔΗΠΑ χαιρέτισαν τα έργα που δρομολογεί ο ΟΚΥπΥ και εξέφρασαν στήριξη στην προσπάθεια του ΟΚΥπΥ για αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Επίσης είπαν ότι εν μέσω πανδημίας τα νοσοκομεία και το προσωπικό έφεραν εις πέρας την αποστολή τους και χαιρέτισαν την τροχοδρόμηση λειτουργίας ΤΑΕΠ παίδων. Βουλευτές της ΕΔΕΚ άσκησαν κριτική σε διάφορα θέματα που αφορούν τον ΟΚΥπΥ, χαιρέτισαν όμως την υλοποίηση σύντομα της μονάδας καθημερινής φροντίδας καρκινοπαθών στο Νοσοκομείο Λαρνακας, ένα αίτημα που, όπως αναφέρθηκε, εκκρεμούσε εδώ και χρόνια.

ΚΥΠΕ