Έλλειψη προσωπικού: Περνούν από «έλεγχο» οι 10.975 άνεργοι

Εργοδότες θα δηλώσουν αριθμό ατόμων και ειδικότητες που χρειάζονται ώστε να βρεθεί προσωπικό από τους 10.975 άνεργους

Τη λύση ανάμεσα στους 10.975 εγγεγραμμένους ανέργους ψάχνει τόσο το Υπουργείο Εργασίας, όσο και οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μετά και το πρόβλημα που προκλήθηκε σε όλες τις βαθμίδες της οικονομίας από την έλλειψη προσωπικού. 

τγρφδαςδαδαςδςα

Αν και στο τραπέζι έχει τεθεί ήδη η πρόσληψη προσωπικού από τρίτες χώρες ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, εντούτοις σε πρόσφατη συνάντηση της Υπουργού Εργασίας, Ζέτας Αιμιλιανίδου, με εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις συζητήθηκε όπως αρχικά να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος – αφού προηγουμένως δηλωθούν οι ανάγκες από τους εργοδότες – στους 10.975 εγγεγραμμένους άνεργους. 

Μάλιστα, το ΚΕΒΕ έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τα μέλη του, ζητώντας όπως όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να εργοδοτήσουν προσωπικό να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης, προσφέροντας τον ακριβή αριθμό ατόμων που επιθυμούν να εργοδοτήσουν και υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και τις σχετικές ειδικότητες που ενδιαφέρονται, ώστε – όπως αναφέρει η επιστολή – να διαφανεί ποιοι εκ των 10.975 ανέργων έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για πλήρωση των κενών θέσεων που υπάρχουν. 

Να υπενθυμίσουμε πως το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού έχει παρατηρηθεί σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην τουριστική και επισιτιστική βιομηχανία

 
22434