Ελληνική: Στις 25/4 η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει την προηγούμενη για εξέταση των αποτελεσμάτων για το 2018

Την Μεγάλη Πέμπτη, 25 Απριλίου, θα ανακοινώσει η Ελληνική Τράπεζα τα οικονομικά αποτελέσματά της για το 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα συνέλθει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Η ανακοίνωση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα γίνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019, πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνάντησης.

Υπενθυμίζεται πως, η Ελληνική Τράπεζα είχε ανακοινώσει κέρδη €295,9 εκατομμυρίων για το πρώτο εννεάμηνο του 2018 έναντι ζημιών €17,8 εκατ. το πρώτο εννεάμηνο του 2017 λόγω της υπεραξίας που δημιούργησε η απορρόφηση της ΣΚΤ.

 
3020
Thumbnail

Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στα €989,6 εκατομμύρια ή 4,8% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό χρέος στα €21.258,1 εκατ. ή 102,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2018 τα οποία ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.
 
Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη ύψους €1.725,1 εκατ. που αφορά στο κόστος της συμφωνίας Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα.

ad1mobile

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Εξαιρουμένου του κόστους της συμφωνίας αυτής, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το έτος 2018 καταγράφει πλεόνασμα που ανέρχεται στα €735,5 εκατ. ή 3,5% στο ΑΕΠ.
 
Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

article 1