Ελληνική Τράπεζα: Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 9μηνου

Θα προηγηθεί συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας-Η ανακοίνωση θα γίνει στο ΧΑΚ και στην Επ. Κεφαλαιαγοράς

Τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, αναμένεται πως θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα ενιαμήνου η Ελληνική Τράπεζα.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η ‘Τράπεζα’) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνέλθει την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019».

Η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, προστίθεται, θα γίνει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019.

 
24574