Εμπλοκή με το κτήριο του Υφ. Καινοτομίας - Η επιστολή Οδυσσέα

Η επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Υπ. Οικονομικών - Το δημόσιο αγόρασε κτήριο σε τιμή υψηλότερη από την αξία του

Ζήτημα προέκυψε με το κτήριο Nicosia City Center (NCC) το οποίο αγόρασε το κράτος για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, τα Εξωτερικά Ιατρεία Λευκωσίας, το Τμήμα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. 

>>> Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή <<<

Σύμφωνα με επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, το εν λόγω κτήριο που βρίσκεται υπό ανέγερση επί ακινήτου στη συμβολή των οδών Καλλιπόλεως και Εθνικής Φρουράς βρίσκεται σε γη η οποία έχει μισθωθεί από την Αρχιεπισκοπή με συνολική διάρκεια τα 99 έτη

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, συμφωνήθηκε η αγορά του κτηρίου από το κράτος, μετά από εξουσιοδότηση του Υπουργικού, για το ποσό των €22.650.000, ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας η αγοραία αξία του κτηρίου ανέρχεται σε €20.000.000, δηλαδή €2.650.000 περισσότερα.

Ενώ επιπρόσθετα, το κράτος θα καταβάλλει στο ίδρυμα, το οποίο ανήκει η γη, ενοίκιο κάθε χρόνο. Με βάση την συμφωνία μίσθωσης το ενοίκιο για τη γη ανέρχεται σε €140.000 το οποίο θα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το δείκτη τιμών καταναλωτή, με ελάχιστο ποσοστό το 1% και μέγιστο ποσοστό 3%, σύμφωνα ωστόσο με τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και τους υπολογισμούς του τμήματος το κράτος θα καταβάλει ενοίκια ύψους 5.379.000, ενώ η αγοραία αξία του δικαιώματος του εκμισθωτή ανέρχεται σε €4.230.000, δηλαδή €1.050.000 περισσότερα.  

Η Ελεγκτική καταληκτικά, ένεκα των πιο πάνω, ζητά όπως πληροφορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το σκεπτικό για την αγορά του κτηρίου, ενώ παράλληλα ζητά τις απόψεις του ΥΠΟΙΚ για να αποτελέσουν μέρος της Ειδικής Έκθεσης την οποία θα ετοιμάσει η Ελεγκτική Υπηρεσία. 

>>> Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή <<<

 
20850