Εμπορικό έλλειμμα €2,6 δις στην Κύπρο το 7μηνο 

Τι καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat για τις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών στην ΕΕ

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2020, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν σε 1 199,6 δισεκατομμύρια ευρώ (μείωση 12,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2019) ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν σε 1 086,6 δις ευρώ (μείωση 13,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019) και ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 113,0 δις ευρώ, σε σύγκριση με + 119,3 δις ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (16/9) η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε σε 1 021,8 δις ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2020, μειωμένο κατά 13,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019,

Παρομοίως από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2020, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ μειώθηκαν σε 1 089,7 δις ευρώ (μείωση 12,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2019) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 990,0 δις ευρώ (μείωση 13,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2019). 

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ σημείωσε πλεόνασμα 99,7 δις ευρώ, σε σύγκριση με + 101,8 δις ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019. Το ενδοκοινοτικό εμπόριο μειώθηκε σε 1 599,5 δις ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2020, -11,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2019.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών της Κύπρου ήταν 1,7 δις ευρώ για τους πρώτους 7 μήνες του 2020, -11% κάτω σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019 (0,5 δις ευρώ στην ΕΕ, ή -42% κάτω και 1,2 δις ευρώ στα υπόλοιπα του κόσμου ή + 18%). Ο συνολικός όγκος των εισαγωγών στην Κύπρο ήταν 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ ή -11% κάτω (2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ, ή -11% κάτω και 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τον υπόλοιπο κόσμο ή -12% κάτω). 

Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος σημείωσε εμπορικό έλλειμμα 2,6 δις ευρώ, σε σύγκριση με - 2,9 δις Ευρώ για την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (- 2,0 δις ευρώ με την ΕΕ και - 0,5 δις ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο).

Τους πρώτους μήνες του 2020, η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως κύριος εταίρος για την ΕΕ. Αυτό το αποτέλεσμα οφειλόταν σε αύξηση των εισαγωγών (+ 4,9%) σε συνδυασμό με ελαφρά πτώση των εξαγωγών (-1,8%), ενώ το εμπόριο με τις ΗΠΑ σημείωσε σημαντική πτώση τόσο στις εισαγωγές (-11,7%) όσο και στις εξαγωγές (-9,9%).

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ
 

 
16454