Ενδιαφέρει Δημοσίους που θέλουν να εργαστούν στις εξετάσεις

Στελέχωση Εξεταστικών Κέντρων για τις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορείστε ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αναλάβει τη διοργάνωση Γραπτών Εξετάσεων για τις πιο πάνω διαδικασίες πρόσληψης στη Δημόσια Υπηρεσία. Η πρώτη Γραπτή Εξέταση (για πλήρωση θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών) θα διεξαχθεί το Σάββατο 31.10.2020. Η δεύτερη Γραπτή Εξέταση (για πλήρωση θέσεων των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν-επιστημονικές θέσεις) θα διεξαχθεί το Σάββατο 14.11.2020. 

Οι πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους δημόσιων σχολείων της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας, της Αμμοχώστου και της Πάφου.

>>> Διαβάστε επίσης: Φορολογικές Δηλώσεις: Πώς εξελίσσεται η διαδικασία & το deadline <<< 

Όσοι κατέχουν θέση στη Δημόσια Υπηρεσία ή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Επιτηρητές, Βοηθοί Υπεύθυνοι και Υπεύθυνοι Εξεταστικών Κέντρων στις πιο πάνω Εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Τρίτη 6/10/2020 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και την Τετάρτη 14/10/2020 και η ώρα 12:00 το μεσημέρι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στελέχωσης εξεταστικών κέντρων, η οποία βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας http://www.moec.gov.cy.

Για τις θέσεις Επιτηρητή Εξεταστικών Κέντρων θα προτιμηθούν άτομα κλίμακας Α1-Α8, ενώ για τις θέσεις Βοηθού Υπευθύνου και Υπευθύνου  Εξεταστικών Κέντρων θα προτιμηθούν άτομα κλίμακας Α10 και άνω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος για να εργαστεί  στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις είναι να διαθέτει προσωπική ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Τονίζεται ότι από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί ταυτόχρονα αίτηση από άλλον ενδιαφερόμενο. Οι ενδιαφερόμενοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής ενδιαφέροντος θα λάβουν επιβεβαιωτικό μήνυμα υποβολής ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email). Σημειώνεται ότι, μετά τον καταρτισμό των τελικών καταλόγων Επιτηρητών, Βοηθών Υπευθύνων και Υπευθύνων, θα ακολουθήσει ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων, η οποία αναμένεται να γίνει κατά το διάστημα των δύο εβδομάδων που προηγούνται της κάθε εξέτασης.

>>> Διαβάστε επίσης: Πότε αλλάζει η ώρα - Τι ισχύει με την απόφαση της ΕΕ <<<

Τονίζεται ότι η υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος δεν υποστηρίζεται από κινητό τηλέφωνο ή tablet. Μπορεί να υποβληθεί δήλωση ενδιαφέροντος μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Σημειώνεται ότι σε όλους όσοι θα εργαστούν κατά την ημέρα της εξέτασης θα καταβληθεί αμοιβή με βάση τις εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22582933, 22582934, 22582929 και 22582926.

 

 
22431