Επαναλειτουργία σχολείων: Χρειάστηκε αντικατάσταση 182 καθηγητών

Δεν έγινε κατορθωτή η αντικατάσταση 59 εκπαιδευτικών αλλά έγιναν άλλες ρυθμίσεις, ανέφερε ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

Τα σχολεία επαναλειτούργησαν χωρίς ιδιαίτερες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις,

Μιλώντας στο Τρίτο Πρόγραμμα του Κρατικού Ραδιοφώνου, ο διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Κυπριανός Λούης ανέφερε ότι χρειάστηκε να αντικατασταθούν εκατόν-ογδόντα-δύο καθηγητές. Είπε πως δεν έγινε κατορθωτή η αντικατάσταση πενήντα-εννέα εκπαιδευτικών, ωστόσο όπως εξήγησε, έγιναν άλλες ρυθμίσεις και δεν επηρεάστηκε η ομαλή λειτουργία των σχολείων.  

Αναφορικά με τους μαθητές, ογδόντα-δύο παιδιά απουσιάζουν από τα γυμνάσια και τριάντα από τα λύκεια.

Περισσότερες είναι οι απουσίες δασκάλων και μαθητών στα δημοτικά σχολείο.

Ζητήθηκαν περίπου τριακόσιες-τριάντα αντικαταστάσεις. Δεν έγινε κατορθωτή η αντικατάσταση εξήντα δασκάλων στη δημοτική και δεκατεσσάρων στη προδημοτική εκπαίδευση. Σύμφωνα με το διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάριο Στυλιανίδη, αυτές οι απουσίες καλύφθηκαν είτε με αγορά υπηρεσιών, είτε έγιναν ενδοσχολικές ρυθμίσεις.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

 
20051