Επί τάπητος τα κίνητρα για μείωση ενοικίων

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών δύο κυβερνητικά νομοσχέδια / Τι προνοούν

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Δύο κυβερνητικά νομοσχέδια, σκοπός των οποίων είναι η στήριξη των ενοικιαστών και η παροχή φορολογικής πίστωσης σε ιδιοκτήτες ακινήτων στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων με σκοπό την αναχαίτιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, θα θέσει σήμερα (15/2) στο μικροσκόπιο της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

>>> ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: Απαλλαγή από την εισφορά Άμυνας για όσους μειώσουν τα ενοίκια; <<<

Σύμφωνα με τις εισηγητικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα δύο νομοσχέδια, σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του «περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου» ώστε να παραχωρείται πίστωση φόρου σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα (όπου η λειτουργία τους έχει ανασταλεί βάσει του υπό αναφορά διατάγματος του Υπουργού Υγείας) ως κίνητρο για να προβούν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου για περίοδο μέχρι 3 μηνών (1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου). 

>>> Διαβάστε ακόμη: Τι συζητά σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών <<<

Όπως επισημαίνεται, η πίστωση φόρου που παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού μείωσης του ενοικίου, που δεν υπερβαίνει το πενήντα (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα (30%) τοις εκατό του μηνιαίου ενοικίου.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, αυτό αποσκοπεί στην τροποποίηση του «περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμου», για απαλλαγή από την καταβολή της έκτακτης αμυντικής εισφοράς για την άμυνα σε ιδιοκτήτες οι οποίοι θα προβούν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου σε οποιουσδήποτε μήνες εντός της περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, για ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας όπου στεγάζονται επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με βάση το «περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021», νοουμένου ότι η μείωση είναι μεταξύ του 30% και του 50% του μηνιαίου ενοικίου.

>>> Διαβάστε επίσης: Είσαι μονογονιός; Τι επιδόματα δικαιούσαι – Ποιες οι προϋποθέσεις <<<

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως, σύμφωνα με το ερωτηματολόγια ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύουν και τα δύο νομοσχέδια, παρόλο που η δημοσιονομική επίπτωση δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, καθότι τα μέτρα είναι σε εθελοντική βάση, εκτιμάται ότι η δημοσιονομική επίπτωση θα είναι αμελητέα, λόγω της μικρής διάρκειας των μέτρων.

Σύμφωνα, πάντως, με την ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για την συζήτηση των δύο νομοσχεδίων κλήθηκαν και θα παραστούν στην Επιτροπή, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο Έφορος Φορολογίας, εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΚΣΙΑ) και του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥ.Μ.Ε.Α.).

Σημειώνεται πως, τα εν λόγω νομοσχέδια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του Σώματος στις 19 Ιανουαρίου και προωθήθηκαν στην Βουλή στις 26 Ιανουαρίου.

Μάριος Αδάμου