Επίδομα τέκνου: Ποιοι πρέπει να κάνουν αίτηση/Ποιοι ΟΧΙ-Τι ισχύει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα τέκνου - Τι αλλάζει για φέτος - Αιτήσεις/Κριτήρια - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό έφερε σημαντική αλλαγή στην διαδικασία για το φετινό επίδομα τέκνου και το επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας.

Ποιοι δεν χρειάζεται να καταβάλουν νέα αίτηση

Όπως ανακοίνωσε το Σάββατο 21/3 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, δεν χρειάζεται για το έτος 2020 να υποβληθεί αίτηση Επιδόματος Τέκνου και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας, από όσους είχαν υποβάλει σχετική αίτηση κατά το 2019 και η αίτησή τους εγκρίθηκε. Οι δικαιούχοι του 2019 θα λάβουν το επίδομα τους είτε σε μηνιαία, είτε σε ετήσια βάση, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια της σχετικής Νομοθεσίας.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ξεκάθαρα σε ΟΛΟΥΣ όσους εγκρίθηκαν το 2019. Άρα αυτό ισχύει για μονότεκνους, δίτεκνους, τρίτεκνους, πολέτεκνους και μονογονιούς. 

Το έντυπο για αλλαγές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης ή των συνθηκών και στοιχείων που επηρεάζουν το δικαίωμα τους σε καταβολή του επιδόματος, οι δικαιούχοι οφείλουν να ενημερώσουν γραπτώς την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας εντός ενός (1) μηνός από την αλλαγή, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Αλλαγής Στοιχείων, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (ΕΔΩ το έντυπο). Νοείται ότι δικαιούχοι, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν ανανεωμένη άδεια παραμονής, βεβαίωση φοίτησης, βεβαίωση κατάταξης στην Εθνική Φρουρά, βεβαίωση Κοινοτάρχη, κ.λπ. υποχρεούνται να το πράξουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση

Τονίζεται ότι οικογένειες, οι οποίες ΔΕΝ υπέβαλαν αίτηση για Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειες για το έτος 2019 ή η αίτηση τους για το έτος 2019 απορρίφθηκε, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση για το 2020, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αίτηση η οποία δεν υποβάλλεται εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος σε επίδομα για το έτος 2020.

Τι ισχύει για όσους πρέπει να κάνουν νέα αίτηση - Τα κριτήρια (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ)

Για ποιες οικογένειες αρχίζουν τώρα οι αιτήσεις και ποιες καλούνται όπως προβούν αργότερα σε αίτηση

Τα νέα έντυπα αιτήσεων για την παροχή Επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας για το 2020 έχουν εκδοθεί και είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας www.mlsi.gov.cy 

Σημειώνεται ότι όπως και την περασμένη χρονιά, έτσι και για το έτος 2020 θα κυκλοφορήσουν τρία (3) είδη εντύπων, ως ακολούθως: 

  • Αίτηση επιδόματος τέκνου για τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες
  • Αίτηση επιδόματος τέκνου και επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας για μονογονεϊκές οικογένειες, ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων
  • Αίτηση επιδόματος τέκνου για μονότεκνες ή δίτεκνες οικογένειες.

Τα έντυπα αιτήσεων για τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες(έντυπα 1 και 2 ανωτέρω) έχουν ήδη εκδοθεί και είναι διαθέσιμα στο κοινό για εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς αυτές οι κατηγορίες των δικαιούχων λαμβάνουν το επίδομά τους μηνιαίως.

  • Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
  • Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση για μονογονεϊκές οικογένειες

Αργότερα οι αιτήσεις για μονότεκνες και δίτεκνες

Το έντυπο αίτησης για μονότεκνες και δίτεκνες οικογένειες
 οι οποίες λαμβάνουν το επίδομά τους σε μία ετήσια πληρωμή (έντυπο 3 ανωτέρω) θα διατεθεί στο κοινό σε μεταγενέστερο στάδιο, το οποίο θα καθοριστεί με ξεχωριστή Ανακοίνωση.

Τονίζεται ότι δεν έχει γίνει μαζική εκτύπωση των εντύπων αίτησης και τα έντυπα αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να εκτυπώσουν το έντυπο που τους αφορά και να το συμπληρώσουν.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα έγγραφα υποβάλλονται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Τομέας Διαχείρισης Επιδόματος Τέκνου), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία. Οι αιτητές προτρέπονται να αποστέλλουν ταχυδρομικώς τις συμπληρωμένες αιτήσεις στη διεύθυνση: Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τ.Θ. 25686, 1311 Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν επίδομα σε μηνιαία βάση, θα καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση το επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας μέχρι και τον Απρίλιο 2020, νοουμένου ότι, βάσει των στοιχείων της περσινής αίτησής τους, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερέβαινε τις €39.000 ή τις €49.000 για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες με δύο ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Από τον Μάιο 2020 το επίδομα θα καταβάλλεται μηναία ΜΟΝΟ σε όσες τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες θα έχουν υποβάλει πλήρως συμπληρωμένη την αίτηση για το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεικής οικογένειας για το 2020.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Τα οικονομικά κριτήρια – Οι δικαιούχοι – Αναλυτικά

Το επίδομα τέκνου παραχωρείται στις οικογένειες που έχουν τη νόμιμη και συνεχή διαμονή τους στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε χρόνια που προηγούνται της υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις αιτητών οι οποίοι εμπίπτουν στις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 η περίοδος διαμονής σε Κράτος Μέλος της ΕΕ συνυπολογίζεται με την περίοδο διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

1.    Δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει:

(α) τις €49.000 για οικογένειες με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο,
(β) τις €59.000 για οικογένειες με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα,
(γ) τις €59.000 αυξανόμενες κατά €5.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο για οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για παράδειγμα οικογένεια με τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται επίδομα τέκνου αν το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημά της δεν υπερβαίνει τις €69.000.

2.    Δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €49.000.

3.    Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το ημερολογιακό έτος πριν από το έτος του επιδόματος, από όλα τα μέλη της οικογένειας από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, μερίσματα, τόκους καταθέσεων/χρεογράφων/ομολόγων στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Δημόσιο Βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ή οποιαδήποτε άλλη παροχή που παραχωρείται από οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία, εκτός από αυτές που εξαιρούνται στην παρούσα αίτηση.

4.    Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, το επίδομα τέκνου δεν παραχωρείται όταν η συνολική αξία, όπως ορίζεται στο Νόμο, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων, υπερβαίνει το €1.200.000. Σημειώνεται, ότι στο συνολικό ποσό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη και η αξία περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως προνοείται στη Νομοθεσία.

Νοείται ότι οι εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας μέχρι και την έκδοση του διαζυγίου.

5.    Το επίδομα τέκνου καταβάλλεται:

(α) στη μητέρα όταν οι γονείς συζούν
(β) στον πατέρα ή τη μητέρα ανάλογα με την περίπτωση όταν αυτοί είναι άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, για τον αριθμό των τέκνων που ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη
(γ) στον έχοντα την επιμέλεια, όταν και οι δύο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι

6.    Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, το Επίδομα Τέκνου (ΕΤ) καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, ενώ στις οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα, το Επίδομα Τέκνου καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας (ΕΜΟ) καταβάλλεται σε μηνιαία βάση.

7.    Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται το επίδομα τέκνου και/ή το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης της οικογένειας ή των συνθηκών και στοιχείων που επηρεάζουν το δικαίωμά του σε καταβολή του επιδόματος μέσα σ’ ένα μήνα από την αλλαγή, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αλλαγών.

Το ύψος του επιδόματος τέκνου και του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας αναλύεται στους επόμενους Πίνακες

χ

χ

Σημειώνεται ότι τα ποσά του επιδόματος θα αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό αύξησης/μείωσης του μέσου όρου της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Για το έτος 2020, το Επίδομα Τέκνου και το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας αυξάνεται κατά 1,97%.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Πιστοποιητικά / Δικαιολογητικά

Τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά πρέπει να είναι στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή ΑΓΓΛΙΚΑ. Όπου αυτά εκδίδονται σε άλλη γλώσσα, πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση στα Ελληνικά. Αντίγραφα των πιο κάτω δικαιολογητικών γίνονται δεκτά, εκτός αν ζητείται το πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο του πιστοποιητικού.

χ

χ

χ

 

Υπενθυμίζεται ότι, ο αιτητής/δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία, για οποιαδήποτε αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης ή των συνθηκών και στοιχείων που επηρεάζουν το δικαίωμα του σε καταβολή επιδόματος εντός ενός (1) μηνός από την αλλαγή, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αλλαγών.

Μάριαν Ανδρέου
 
8043
Thumbnail
ad2mobile

Επικροτεί την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βγει η Κύπρος στις διεθνείς αγορές, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, τονίζοντας ότι, «είναι σωστή η κίνηση ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του κράτους και να έχουμε επαρκή ρευστότητα στα δύσκολα που έπονται».

ad1mobile

Δείτε την ανάρτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου

,

Χ

ad1mobile
article 1