Επιχειρηματική αποστολή στην Ιταλία με Πηλείδου και ΚΕΒΕ

Στόχος η προώθηση της Κύπρου σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Ιταλοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, διοργάνωσε επιχειρηματική αποστολή και φόρουμ στη Ρώμη, Ιταλία, στις 29 Σεπτεμβρίου 2021. Της αποστολής ηγήθηκε η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα.
 
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, πέραν από την εισαγωγική παρουσίαση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στους τομείς της τεχνολογίας (TechIsland), της κυκλικής οικονομίας (Nicolaides & Kountouris Metal Company) της φαρμακευτικής βιομηχανίας (Petrone Group) και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα (Cirio Societa` Agricola).
 
Η εν λόγω Επιχειρηματική Αποστολή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια, που καταβάλλει το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και τις κατά τόπους Πρεσβείες και Εμπορικά Κέντρα της Δημοκρατίας, με απώτερο στόχο την προώθηση της Κύπρου και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της μέσω της οικονομικής διπλωματίας σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού.
 
(ΚΥΠΕ)

 
16318
Thumbnail