Επίσπευση των εργασιών στη Μακαρίου με 6ημερη εργασία

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα - Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λευκωσίας

Επίσπευση των εργασιών στην Λεωφόρο Μακαρίου με καθιέρωση εξαήμερης εργασίας, ανακοίνωσε σήμερα (29/10) ο Δήμος Λευκωσίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας:

«Σε σχέση με το θέμα που συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών υπό τον τίτλο «Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων ανάπτυξης της λεωφόρου Μακαρίου στη Λευκωσία, καθώς και το αυξημένο κόστος υλοποίησης των έργων αυτών» ο Δήμος Λευκωσίας επιθυμεί να δηλώσει τα ακόλουθα:

Μέχρι σήμερα οι κατασκευαστικές εργασίες στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’ προχωρούν σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών, δεν παρουσιάζεται καμία καθυστέρηση, ενώ αντίθετα αρκετές εργασίες είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο από αυτό που προβλεπόταν στο πρόγραμμα.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ο Δήμος εξ’ αρχής τόσο για κυκλοφοριακούς, όσο και για λόγους ομαλής λειτουργίας της περιοχής του αστικού κέντρου, δεσμεύτηκε ότι θα ξεκινήσει τη Φάση Β (Μακαρίου) αφού παραδοθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία η Φάση Α του έργου (Στασικράτους). H Φάση Α καθυστέρησε λόγω της πανδημίας του COVID 19. Εν τέλει, οι κατασκευαστικές εργασίες της Φάσης Β ξεκίνησαν στις 13 Ιουλίου 2020. Δεδομένων των πιο πάνω, χάθηκε το αρχικό χρονοδιάγραμμα το οποίο προέβλεπε παράδοση του έργου πριν τα Χριστούγεννα του 2021.

Σημειώνεται ότι χωρίς την πανδημία η Φάση Α θα ολοκληρωνόταν στις 16 Απριλίου 2020, η Φάση Β θα ξεκινούσε στις 27 Απριλίου 2020, και η Μακαρίου (τμήμα Β1 & Β2) θα ήταν συμπληρωμένη Δεκέμβριο 2021.

Ως εκ τούτου προχωρήσαμε στην υποβολή αιτήματος στην ΚΕΑΑ για έγκριση αλλαγής, που να περιλαμβάνει τμηματική παραλαβή της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’, με επίσπευση περίπου 4 μηνών, δηλ. συμπλήρωση των εργασιών αντί στις 23/03/2022 στις 07/12/2021, δηλ. πριν τα Χριστούγεννα του 2021 για δύο ξεκάθαρα λόγους:

  • Να απορροφηθεί / κερδηθεί η περίοδος μετατόπισης της έναρξης του έργου που προκλήθηκε λόγω πανδημίας
  • Να παραληφθεί η Μακαρίου πριν τα Χριστούγεννα του 2021, ώστε να λειτουργήσουν ομαλά οι επιχειρήσεις της περιοχής και να επωφεληθούν από την ευνοϊκή από εμπορικής άποψης περίοδο των Χριστουγέννων.

Η επίσπευση του έργου είναι πάγιο και έντονο αίτημα των επηρεαζόμενων κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής, καθώς και όλων των αρμόδιων φορέων. Κάτι που διεφάνη και κατά τις τοποθετήσεις τους σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Ενώ ο Δήμος ήταν έτοιμος να ενημερώσει τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες (Μακαρίου) το Φεβρουάριο, το Lockdown ανέτρεψε τα σχέδια του. Με τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν έξι μικρές σε αριθμό ατόμων συναντήσεις, αντί μιας μεγάλης, γεγονός που μας στοίχισε χρόνο. 

Ταυτόχρονα, είχαμε αρχίσει συζητήσεις με την ΚΕΑΑ για επίσπευση του έργου. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος υπέβαλε το πρώτο αίτημά του προς την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2020. Η ΚΕΑΑ απάντησε θετικά στο αίτημά μας στις αρχές Οκτωβρίου 2020.

Η επίσπευση του έργου της Μακαρίου περιλαμβάνει την καταβολή φιλοδωρήματος (bonus) προς τον εργολάβο ύψους €850.000. Σημειώνεται ότι το φιλοδώρημα θα καταβληθεί στον εργολάβο μόνο εφ’ όσον πετύχει τη συμπλήρωση των εργασιών της Λεωφόρου Μακαρίου ώστε να παραληφθεί το έργο από το Δήμο στις 7 Δεκεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι ο χρόνος αποπεράτωσης, (ημερομηνία τμηματικής παραλαβής 7 Δεκεμβρίου 2021) θα είναι σταθερός και αμετάβλητος και ουδεμία αναπροσαρμογή του χρόνου αυτού θα γίνεται λόγω παραχώρησης παράτασης χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 44 ή οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Συμβολαίου.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Το ποσό φιλοδωρήματος (bonus) θα πρέπει να θεωρηθεί σαν επένδυση που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στα έσοδα του κράτους και με κανένα τρόπο δεν αποτελεί καθαρό κέρδος του εργολάβου, εφ’ όσον για να πετύχει τον στόχο αυτό θα επωμιστεί αυξημένο ρίσκο, υποχρεώσεις και έξοδα. 

Σημειώνεται ότι ο εργολάβος ήδη έχει υποβάλει και εφαρμόζει αναθεωρημένο πρόγραμμα επίσπευσης ημερομηνίας 22/10/2020 με αύξηση των ωρών εργασίας ανά ημέρα και εργασία 6 μέρες την εβδομάδα, στο οποίο δόθηκε η συναίνεση του μηχανικού στις 23/10/2020».

 
13694