Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εξέδωσε έκθεση προόδου Κόμβου Καινοτομίας

«Ως ΕΚΚ μεριμνούμε έτσι ώστε οι εποπτικοί μας στόχοι να συνάδουν με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα»

Έκθεση προόδου για τις δραστηριότητες του Κόμβου Καινοτομίας, από την έναρξη των εργασιών του τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα, εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σε δελτίο Τύπου της Επιτροπής αναφέρεται ότι ο Κόμβος Καινοτομίας αποτελεί μία πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, έτσι ώστε εποπτευόμενες και μη οντότητες να ενισχύσουν την αντίληψη που έχουν για νέες και αναπτυσσόμενες χρηματοοικονομικές και ρυθμιστικές τεχνολογίες («Fintech» και «Regtech» αντίστοιχα).

Ο Κόμβος Καινοτομίας ασχολήθηκε με 19 εταιρείες σε σχέση με συγκεκριμένα ερωτήματα ή προϊόντα, οι οποίες είχαν ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων στην καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων:

  • Εργαλείων συμμόρφωσης Regtech (ρυθμιστικών και AML), τα οποία βασίζονται στην ανάλυση μαζικών δεδομένων και στην αναφορά δεδομένων,
  • Εταιρειών που χρησιμοποιούν Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού (DLT -Distributed Ledger Technology) για προσφορά, μεταφορά και επιβεβαίωση της ιδιοκτησίας χρηματοοικονομικών προϊόντων,
  • Εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για σκοπούς Fintech και Regtech,
  • Ταμείων διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις Blockchain,
  • Εργαλείων για εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων που λειτουργούν με τη χρήση μαζικών δεδομένων,
  • Τόπων διαπραγμάτευσης που προτίθεντο να λειτουργούν με τη χρήση Τεχνολογίας Κατανεμημένου Καθολικού (DLT -Distributed Ledger Technology)

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Επιπρόσθετα, ο Κόμβος Καινοτομίας επικοινώνησε με πέραν των 10 προσώπων, περιλαμβανομένων Δικηγόρων, Ελεγκτικών Οίκων, Εκπροσώπων Πανεπιστημίων, Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Συνδέσμων, τα οποία επιθυμούσαν να αποκομίσουν μία πληρέστερη αντίληψη σε σχέση με την προσέγγιση της ΕΚΚ αναφορικά με την καινοτομία. Η επικοινωνία με τα εν λόγω πρόσωπα, συντείνει στο να υπάρχει συναντίληψη ως προς τον χειρισμό των επερχόμενων τάσεων.

Η ΕΚΚ συνεργάστηκε με τα πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση στον Κόμβο Καινοτομίας για να μελετήσει κατά πόσο και με ποιο τρόπο οι αναδυόμενες τεχνολογικές εφαρμογές καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των επενδυτών και, πριν από οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης και εποπτείας, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για συμμόρφωση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες.

Αναδεικνύοντας την προσέγγιση της ΕΚΚ όσον αφορά την καινοτομία, η Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δήμητρα Καλογήρου ανέφερε πως η ενημέρωση για  την πρόοδο του Κόμβου Καινοτομίας συνιστά υπενθύμιση των προσπαθειών που καταβάλλει η Επιτροπή για να ενδυναμωθεί η προστασία των επενδυτών με το να υιοθετούμε νέες καινοτομίες στη χρηματοοικονομική και ρυθμιστική τεχνολογία.

«Η προσέγγιση της ΕΚΚ στην καινοτομία είναι σε συνάρτηση με την ευρύτερη εθνική ατζέντα που στοχεύει στη δημιουργία ενός στιβαρού οικοσυστήματος, στο οποίο οι Fintech εταιρείες μπορούν να ευδοκιμήσουν υπεύθυνα στην Κύπρο. Ως ΕΚΚ μεριμνούμε έτσι ώστε οι εποπτικοί μας στόχοι να συνάδουν με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ

 
10792
Thumbnail