Επιτροπή Οικονομικών: Η ατζέντα της σημερινής (20/09) συνεδρίας

Τι συζητά σήμερα (20/09) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Πλούσια και σήμερα (20/09) η ατζέντα της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

>>> Διαβάστε επίσης: Επ. Οικονομικών: €91,7 εκ. για την πανδημία / Που θα δοθούν <<<

Πιο συγκεκριμένα, η ημερήσια διάταξη της της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, περιλαμβάνει κατ’ άρθρον συζήτηση σ΄εναρμονιστικά νομοσχέδια, συζήτηση επί της αρχής επί του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2021 καθώς και συζήτηση επί της αρχής σε νομοσχέδια που εντάσσονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. 

Παράλληλα θα εξεταστούν αποδεσμεύσεις κονδυλίων για Υπουργεία, για αποπαγοποιήσεις θέσεων εργασίας στο Δημόσιο, ενώ θα γίνει τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης σ’ ότι αφορά στον «Περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2021» και τον «Περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2021».

Πιο συγκεκριμένα, ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών τίθενται σήμερα τα’ ακόλουθα θέματα: 

Α 'Νομοθετική Εργασία: 

•    Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2021. Συνέχιση της κατ ' άρθρον συζήτησης. Εναρμονιστικό νομοσχέδιο .
•    Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.. Κατ' άρθρον συζήτηση. Εναρμονιστικό νομοσχέδιο .
•    Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2020. Κατ' άρθρον συζήτηση.
•    Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος του 2021. Συζήτηση επί της αρχής.
•    Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα(Τροποποιητικός ) Νόμος του 2021.
•    Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή , Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 .
•    Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2021.  Συζήτηση επί της αρχής.

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων για : 

•    Υπουργείο Εξωτερικών.
•    Υπουργείο Υγείας . 
•    Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
•    Υπουργείο Οικονομικών. (Συνέχιση συζήτησης)

Αποπαγοποιήσεις θέσεων για: 

•    Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
•    Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
•    Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης για: 

•    Τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2021 
•    Τον περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τροποποιητικό ) Νόμο του 2021 .

 
15211