Έρευνα BoC: Πόσο επηρέασε τα εισοδήματα νοικοκυριών ο κορωνοϊός

Πόσο επηρεάστηκαν τα εισοδήματα των νοικοκυριών από την κρίση του κορωνοϊού / ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΓΡΑΦΙΚΑ

Ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά την επίδραση της κρίσης του κορωνοϊού στα έσοδα νοικοκυριών, καταγράφει έρευνα της Τράπεζας Κύπρου στην οποία συμμετείχαν 720 άτομα.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις του covid 19 στο εισόδημα των νοικοκυριών, 1 στους 4 συμμετέχοντες στην έρευνα (26%) δήλωσαν ότι το εισόδημά τους μειώθηκε σημαντικά, ενώ το 22% δήλωσε πως μειώθηκε κάπως και το 1% ότι απώλεσε ολόκληρο το εισόδημά του.

>>> Διαβάστε επίσης: Αναλυτικά τα 8 Σχέδια της Ζέτας και τα 6 σχέδια του Πετρίδη <<<

Παράλληλα, το 46% των συμμετεχόντων δηλώνει πως το εισόδημα του παραμένει το ίδιο, το 4% ότι αυτό βελτιώθηκε, ενώ το 2% δεν απάντησε στο ερώτημα. α

Η εξέλιξη
Αναφορικά με την επίδραση της κρίσης του κορωνοϊού στο εισόδημα των νοικοκυριών ανά μήνα, μεταξύ Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2020, δεν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις αφού τα ποσοστά παραμένουν κάπως σταθερά.

Ειδικότερα, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι απώλεσαν όλα το εισόδημά τους παρέμεινε σταθερό στο 2% όλους τους μήνες, με εξαίρεση τον Σεπτέμβριο που μειώθηκε στο 1%.

Την ίδια ώρα, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι μειώθηκε σημαντικά το εισόδημα των νοικοκυριών τους από 26% που ήταν τον Αύγουστο, μειώθηκε στο 25% τον Σεπτέμβριο και στο 23% τον Οκτώβριο, αυξήθηκε στο 28% τον Νοέμβριο και επανήλθε στο 26% τον Δεκέμβριο.

Σε ό,τι αφορά τα άτομα που το εισόδημα τους μειώθηκε κάπως, το ποσοστό τους από 28% τον Αύγουστο μειώθηκε στο 25% τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, στο 23% τον Νοέμβριο και στο 22% τον Δεκέμβριο.

Σχετικά, δε, με όσους το εισόδημα των νοικοκυριών τους παρέμεινε το ίδιο, το ποσοστό τους από 42% τον Αύγουστο, αυξήθηκε στο 46% τον Σεπτέμβριο και στο 48% τον Οκτώβριο, για να μειωθεί στο 44% τον Νοέμβριο και να αυξηθεί εκ νέου στο 46% τον Δεκέμβριο.

Επίσης, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι τα εισοδήματά τους βελτιώθηκαν από το 2% τον Αύγουστο, αυξήθηκε στο 3% τον Σεπτέμβριο, για να επανέλθει στο 2% τον Οκτώβριο , στο 3% τον Νοέμβριο και στο 4% τον Δεκέμβριο. α

Η επίδραση ανάλογα με το οικονομικό εκτόπισμα
Όσον αφορά την επίδραση του κορωνοϊού στα οικονομικά των νοικοκυριών ανάλογα με το εκτόπισμά τους, οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στις κατηγόριες όπου τα εισόδημα είναι κάτω του μέσου όρου.

Αναλυτικότερα, σε νοικοκυριά με πιο χαμηλά εισοδήματα το ποσοστό όσων απώλεσαν πλήρως τα εισοδήματά τους ανέρχεται στο 2% και όσων απώλεσαν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους στο 27%, ενώ 26% δήλωσαν πως μειώθηκε κάπως, το 44% ότι παρέμεινε σταθερό, και κανένας δεν δήλωσε βελτίωση των εισοδημάτων του.

Σε νοικοκυριά με εισοδήματα κάτω του μέσου όρου, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι απώλεσαν πλήρως τα εισοδήματά τους ανέρχεται στο 3% και όσων απώλεσαν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους στο 30%, ενώ 25% δήλωσαν ότι μειώθηκε κάπως το εισόδημά τους, το 40% ότι παρέμεινε σταθερό και το 2% δήλωσαν ότι το εισόδημά τους βελτιώθηκε.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σε νοικοκυριά με εισοδήματα πάνω από τον μέσο όρο, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι απώλεσαν πλήρως τα εισοδήματά τους ανέρχεται στο 1% και όσων απώλεσαν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους στο 20%, ενώ 23% δήλωσαν ότι μειώθηκε κάπως το εισόδημά τους, το 53% ότι παρέμεινε σταθερό, και το 3% δήλωσαν ότι το εισόδημά τους βελτιώθηκε.

Τέλος, σε νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι απώλεσαν πλήρως τα εισοδήματά τους ανέρχεται στο 1% και όσων απώλεσαν σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους στο 21%, ενώ 27% δήλωσαν ότι μειώθηκε κάπως το εισόδημά τους, το 48% ότι παρέμεινε σταθερό και 3% ότι το εισόδημά τους βελτιώθηκε. α

 

 
16445
Thumbnail