Έρευνα FoodPrint:Το 63% των Κυπριών αγοράζει μόνο όσα χρειάζεται

Τα περισσότερα νοικοκυριά τείνουν να αγοράζουν περισσότερα τρόφιμα από αυτά που χρειάζονται, σύμφωνα με την έρευνα

Τα περισσότερα νοικοκυριά τείνουν να αγοράζουν περισσότερα τρόφιμα από αυτά που χρειάζονται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 2ης Παγκύπριας Έρευνας FoodPrint για την σπατάλη τροφίμων, όμως, οι συνήθειες των καταναλωτών στην Κύπρο σε σχέση με την αγορά, διατήρηση και κατανάλωση τροφίμων παρουσιάζουν βελτίωση, σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα που έγινε πριν από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τα πιο σημαντικά ευρήματα αποτελέσματα της έρευνας, οι συνήθειες των καταναλωτών στην Κύπρο σε σχέση με την αγορά, διατήρηση και κατανάλωση τροφίμων παρουσιάζουν βελτίωση. 

«Σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα που έγινε  πριν από 2 χρόνια, η βελτίωση αφορά μεταξύ άλλων, τα αισθήματα (τύψεις), την αντίληψη περιβαλλοντικού κόστους και την απώλεια χρημάτων όταν πετούν τρόφιμα, ενώ παράλληλα η συμπεριφορά τους, επηρεάζεται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες, όπως η ακρίβεια και η πανδημία», αναφέρεται.

Οι Κύπριοι, προστίθεται,  «εξακολουθούν όμως να πιστεύουν ότι έχουν επάρκεια και δεν κάνουν σωστή διαχείριση των περισσευμάτων». Χρειάζονται επίσης περισσότερη γνώση και ευαισθητοποίηση για το πώς αξιολογούν το κόστος που προκαλούν με την σπατάλη τροφίμων,» αναφέρει η έρευνα.

Την παρουσίαση της έρευνας έκανε σε διαδικτυακή εκδήλωση την Παρασκευή, ο Κυριάκος Παρπούνας, Διευθύνων Σύμβουλος, Parpounas Sustainability Consultants, εταίρος στην εκστρατεία FoodPrint.

Η έρευνα για την σπατάλη τροφίμων στην Κύπρο είχε θέμα: «Οικιακά οργανικά απορρίμματα: Συνήθειες αγοράς και διαχείρισης τροφίμων σε κυπριακά νοικοκυριά». Διεξήχθη την περίοδο 11 – 13 Μαΐου 2022 με τη μεθοδολογία CAWI (Computer Aided Web Interviewing).

Η έρευνα κατέδειξε επίσης, ότι κατά την αγορά και κατανάλωση των τροφίμων οι πιο συνηθισμένες συμπεριφορές των Κυπρίων καταναλωτών είναι ο έλεγχος της ημερομηνίας λήξης των τροφίμων (απάντησε θετικά το 95% των συμμετεχόντων), η προσοχή στο πως αποθηκεύονται τα τρόφιμα (90%) και η δημιουργία λίστας πριν την επίσκεψη σε υπεραγορές (89%). Και οι τρεις αυτές συνήθειες, προστίθεται, βοηθούν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

«Οι λιγότερο συχνές συμπεριφορές είναι η χρήση υπολειμμάτων φαγητού για ετοιμασία άλλων φαγητών (52%) και η απόρριψη παλιών τροφίμων όταν αγοράζονται φρέσκα (31%)», αναφέρεται.

Το 63% δηλώνει ότι αγοράζει μόνο όσα χρειάζεται και το 65% δηλώνει ότι τους αρέσει να διατηρούν αποθέματα στο σπίτι. Από αυτούς, το 33% δηλώνει ταυτόχρονα και τα δύο.  

Σύμφωνα με την έρευνα, τα περισσότερα νοικοκυριά τείνουν να αγοράζουν περισσότερα τρόφιμα από αυτά που χρειάζονται. Στην ερώτηση για ποιους λόγους αγοράζουν περισσότερες από τις απαραίτητες ποσότητες τροφίμων οι περισσότεροι απάντησαν ότι προτιμούν να έχουν αποθέματα σε περίπτωση που τύχει κάτι (43% απάντησαν θετικά), νιώθουν ασφάλεια όταν υπάρχει πολύ φαγητό στο σπίτι (34%) και ότι θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για επισκέπτες στο σπίτι (33%). Μόνο το 26% δήλωσε ότι δεν αγοράζει περισσότερες ποσότητες από ότι χρειάζεται.

Η έρευνα κάλυψε 551 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω τα οποία είτε είναι υπεύθυνα για  τις αγορές τροφίμων είτε για προετοιμασία φαγητού στο νοικοκυριό τους. Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος αντιστοιχεί με την πραγματική κατανομή του πληθυσμού, αναφέρεται.

Η πρώτη έρευνα έγινε στο τέλος του 2020, όταν άρχισε η εκστρατεία FoodPrint, ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Life+.Επικεφαλής – συντονιστής της εκστρατείας FoodPrint είναι το συγκρότημα «Δίας» και το εταιρικό σχήμα συμπληρώνουν το Τμήμα Περιβάλλοντος, η ΟΕΒ, οι σύμβουλοι επικοινωνίας Opinion & Action και Parpounas Consultants και η ΜΚΟ «Φίλοι της Γης» (Κύπρου).

ΚΥΠΕ