Έρευνα Τράπεζας Κύπρου: Πόσο επηρέασε η πανδημία τα νοικοκυριά

Τι καταδεικνύει έρευνα της Τράπεζας Κύπρου αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στα οικονομικά των νοικοκυριών

Μια οικονομία που ναι μεν μπορεί να βρίσκεται ακόμα σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά με ισχυρά αναχώματα περιγράφουν τα αποτελέσματα της μηνιαίας έρευνας της Τράπεζας Κύπρου που καλύπτει την επίδραση της πανδημίας στα νοικοκυριά

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπάρχει αισιοδοξία πως η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά, ενώ περίπου τα μισά νοικοκυριά φαίνεται πως δεν έχουν επηρεαστεί οικονομικά από την πανδημία. 

Πιο συγκεκριμένα, το 60% του πληθυσμού θεωρεί πως η οικονομική κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες θα χειροτερέψει. Ένα υψηλό ποσοστό μεν αλλά ουσιαστικά μειωμένο από το 89% που καταγράφηκε στην αρχή του έτους. Στα θετικά επίσης το γεγονός ότι διαμορφώνεται πλέον μειωτική τάση.

νβωρφψεδαδςαςδ

Στον αντίποδα, το 20% των Κυπρίων θεωρούν πως η οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί τους επόμενους 12 μήνες. Και πάλι, το ποσοστό είναι μεν χαμηλό, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται από το 2% που καταγράφηκε στην αρχή το έτους.

Όσον αφορά στα εισοδήματα των νοικοκυριών, σχεδόν οι μισοί (47%) απαντούν πως δεν έχουν ουσιαστικά επηρεαστεί από την Πανδημία. Το ποσοστό θεωρείται πολύ υψηλό κάτω από τις συνθήκες αλλά συνάδει με την μείωση του ΑΕΠ το 2020, που ήταν από τις χαμηλότερες της Ευρώπης.

βτωρφεαδδςδ

Το ποσοστό των πολιτών που δεν έχουν επηρεαστεί σημειώνει αύξηση 5μβ σε σχέση με την αρχή του έτους. Στον αντίποδα, τα νοικοκυριά που δηλώνουν πως έχουν επηρεαστεί «πολύ», έχουν μειωθεί από 31% σε 26%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η οικονομία είναι ανθεκτική, αν αναλογιστεί κανείς το εύρος των πιέσεων. Η ενθάρρυνση των δαπανών σε διαρκή και ημιδιαρκή αγαθά από το μορατόριουμ δόσεων φαίνεται πως έχει συμβάλει ουσιαστικά, ενώ την ίδια ώρα μεγάλες κατηγορίες καταναλωτών δεν έχουν επηρεαστεί (δημόσιοι υπάλληλοι, εταιρίες λογισμικών, τραπεζικοί υπάλληλοι κτλ). 

 
12950