Έργα συνολικής δαπάνης €27,9 εκατ. σε 25 σχολεία το 2022-2023

Υλοποιήθηκαν ή θα αποπερατωθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 τα έργα σε 17 σχολεία, αξίας €11,1 εκατ.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των σχολικών κτηρίων και εφαρμόζοντας το κτηριολογικό πρόγραμμά του, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (YΠΑΝ), σύμφωνα με ανακοίνωση του, προχωρά σε τακτική βάση σε συντήρηση, επιδιορθώσεις, επεκτάσεις και αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Ένας αριθμός έργων βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων, άλλα έργα ολοκληρώνονται και άλλων ξεκινά η υλοποίηση. Λόγω της διάρκειας των απαιτούμενων έργων, αυτά πραγματοποιούνται και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, λαμβάνοντας πάντοτε τις απαραίτητες πρόνοιες ασφαλείας και αναπροσαρμογής ως προς τη λειτουργικότητα των σχολείων.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έχει γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 2022 υλοποιήθηκαν ή θα αποπερατωθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023, έργα σε 17 σχολεία με συνολική δαπάνη 11,1 εκατομμύρια ευρώ.

Τα μεγαλύτερα από τα έργα αυτά είναι η αναδόμηση-αποκατάσταση του Παγκυπρίου Γυμνασίου (6,6 εκατ. ευρώ), η ανέγερση του Α’ Δημοτικού Νηπιαγωγείου Πάφου, οι συντηρήσεις-βελτιώσεις στο Λύκειο Ιδαλίου, η ανέγερση νέας πτέρυγας και η βελτίωση του κτηρίου του Ειδικού Σχολείου «Ευαγγελισμός» και άλλα έργα μικρής κλίμακας με συνολική δαπάνη 761 χιλιάδες ευρώ υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται, με χρόνο αποπεράτωσης πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς σε 16 σχολεία, ενώ άλλα έργα μικρής κλίμακας και συνολικής δαπάνης 347 χιλιάδων ευρώ θα βρίσκονται σε εξέλιξη τον Σεπτέμβριο 2022 σε άλλα εννέα σχολεία.

Κατά τη διάρκεια της επόμενης σχολικής χρονιάς 2022-2023, σε οκτώ σχολεία σχεδιάζεται να ξεκινήσουν έργα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τέλος, στο πλαίσιο του κτηριολογικού προγράμματος, έργα σε 25 σχολεία με συνολική δαπάνη 27,9 εκατομμύρια ευρώ θα βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη σχολική περίοδο 2022-2023. Μεταξύ αυτών, τα μεγαλύτερα είναι η αντισεισμική αναβάθμιση και γενική βελτίωση της Β’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού (5,5 εκατ. ευρώ), η γενική αναβάθμιση, επεκτάσεις και μετατροπές στο Γυμνάσιο Παραλιμνίου (4,5 εκατ. ευρώ), η γενική βελτίωση στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας (4,3 εκατ. ευρώ), η κατεδάφιση-ανέγερση του Β’ Δημοτικού Σχολείου Γερίου (4,3 εκατ. ευρώ), η κατεδάφιση υφιστάμενου και ανέγερση του Β’ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα (4,2 εκατ. ευρώ).

Επομένως, στο πλαίσιο του κτηριολογικού προγράμματος του Υπουργείου, είτε αποπερατώνονται τώρα είτε βρίσκονται σε εξέλιξη έργα σε 44 σχολεία, καθώς και άλλα έργα μικρής κλίμακας σε 25 σχολεία, με συνολική δαπάνη 39,8 εκατομμύρια ευρώ, και θα ξεκινήσουν στο επόμενο διάστημα έργα σε άλλα οκτώ σχολεία.

Λαμβάνοντας μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση, τη λειτουργικότητα και την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων, σύμφωνα με τις ανάγκες που καταγράφονται, είναι επόμενο πάντοτε να βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες οικοδομικές εργασίες. Τα έργα αυτά, που είτε αποπερατώνονται είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, δείχνουν τη φροντίδα της πολιτείας για τα σχολεία και προορίζονται να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τη λειτουργία τους.

 
24345