Εργαστήρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από Κέντρο Παραγωγικότητας

Έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet, Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοιν. Ασφαλίσεων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Κέντρο Παραγωγικότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τα Ανοικτά Σχολεία Δήμων, ανακοινώνουν τη διοργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων και προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε όλους/όλες τους ενδιαφερόμενους/τις ενδιαφερόμενες και στοχεύουν στην από μέρους τους εκμάθηση συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ο δράσεις περιλαμβάνουν εργαστήρι διάρκειας 4 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επίσης θα διοργανωθεί εργαστήρι διάρκειας 6 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης μισθωτού μέσω του Συστήματος TaxisNet, καθώς επίσης και εργαστήρι διάρκειας 6 ωρών για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την ασφαλή χρήση των εφαρμογών του διαδικτύου.

Επίσης θα διοργανωθεί πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 24 ωρών για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του.

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2018 και θα προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις πόλεις. Στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες θα δίδεται πιστοποιητικό συμμετοχής, αναφέρεται.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου και της ευρύτερης εκστρατείας για προώθηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης τηλεφωνικώς στο Ανοικτό Σχολείο του Δήμου τους ή στο Κέντρο Παραγωγικότητας (στο τηλέφωνο 22806114) ή μέσω της ιστοσελίδας http://www.kepa.gov.cy/Mathisi/open-schools.

 
19941