Εταιρείες θέλουν να μετατρέψουν διαμερίσματα σε ξενοδοχείο

Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (27/5) Δημόσια Ακρόαση για να εξεταστει το αίτημα

Την αίτηση των εταιρειών Alivela Ltd και Nexelleuce Ltd εξετάζει την Παρασκευή (27/5) το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκλίσσεων, μέσω Δημόσιας Ακρόασης.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το αίτημα τους για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενα εγκριμένα οργανωμένα και οικιστικά διαμερίσματα και αλλαγή της χρήσης τους σε ξενοδοχείο δυναμικότητας 200 δωματίων στον Δήμο Παραλιμνίου στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκλίσσεων:

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης των Εταιρειών Alivela Ltd και Nexelleuce Ltd (ΑΜΧ/0480-0481/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Παραλιμνίου, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενα εγκριμένα οργανωμένα και οικιστικά διαμερίσματα και αλλαγή της χρήσης τους σε ξενοδοχείο δυναμικότητας 200 δωματίων, στα τεμάχια αρ. 631 και 551, του Φ/Σχ. 2-297-374, Τμήμα 21, στον Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/05/2022, η ώρα 11.00 π.μ., στον χώρο της ανάπτυξης, Κόννου 7, 5297 Παραλίμνι (αρ. τηλ. 99645576). Για σκοπούς αποφυγής εξάπλωσης της νόσου COVID – 19, θα τηρηθεί το υγειονομικό πρωτόκολλο (safepass, αποστάσεις 2μ., προστατευτική μάσκα, αντισηπτικό κλπ). Σημειώνεται ότι, στις 10.15 π.μ., θα προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο της ανάπτυξης.

 
24574