ΕΤΕΚ: Χαιρετίζει ανάκληση τροποποίησης σε Πολεοδομικές Ζώνες

Η ανάκληση αφορά αλλαγές που αφορούσαν την περιοχή του φράγματος Κούρρη

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση για την τροποποίηση των Πολεοδομικών Ζωνών σε περιοχή πλησίον του φράγματος Κούρρη της κοινότητας Άλασσας με την οποία γίνεται ανάκληση και διορθώνεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2008. 
 
Σε ανακοίνωσή του το ΕΤΕΚ υπενθυμίζει ότι με την απόφαση του 2008 τροποποιήθηκε η Ζώνη Προστασίας (Z3ΠΤ) του νερού του φράγματος Κούρρη με την αναθεώρηση της Δήλωσης Πολιτικής και την αναβάθμιση του συντελεστή δόμησης σε ζώνες που επέτρεπαν τη δημιουργία οικιστικών και παραθεριστικών αναπτύξεων.
 
«Σημειώνεται ότι η απόφαση του 2008 προκάλεσε την έκπληξη και την άμεση αντίδραση του Επιμελητηρίου αφού αγνοούσε παντελώς, αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία των πολιτών και αφετέρου τις πολύχρονες διαβουλεύσεις και συζητήσεις για τον καθορισμό της υπό αναφορά ζώνης προστασίας με την ολοκλήρωση του φράγματος, στην απουσία μάλιστα υποστηρικτικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτινων πόρων η οποία θεσπίστηκε πολύ αργότερα», αναφέρεται.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Προστίθεται ότι ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης απόφασης του 2008, ιδιωτική εταιρεία υπέβαλε αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας υλοποίησης ενιαίας μικτής ανάπτυξης σε περιοχή που θα έπρεπε να χαρακτηριζόταν ως ζώνη προστασίας του φράγματος Κούρρη. Το ΕΤΕΚ κατά την εξέταση της αίτησης στην Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντέδρασε και κατέθεσε την ανησυχία και τον έντονο προβληματισμό του, αφού κρίθηκε ότι σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επηρεασμού της δημόσιας υγείας με κύριες ρυπογόνες πηγές την πιθανή μόλυνση από τα αστικά λύματα καθώς και από τα όμβρια ύδατα που θα ρέουν από τον χώρο της ανάπτυξης προς τον ταμιευτήρα του φράγματος.

Το ΕΤΕΚ επισήμανε επίσης, όπως αναφέρει, ότι η προστασία του σημαντικότερου φράγματος το οποίο κατασκευάστηκε για να υπάρξει επάρκεια νερού για τον τόπο μας θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και επιβάλλεται να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο αφού από αυτό προμηθεύεται νερό στο 75% του πληθυσμού της ελεύθερης Κύπρου.
 
Επί της ευκαιρίας το ΕΤΕΚ σημειώνει ότι με την πρόσφατη απόφαση ανατρέπεται το κατεστημένο της αποφυγής ανάκλησης λανθασμένων πολεοδομικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα το ΕΤΕΚ αναμένει από την πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να συνεχίσουν την πρακτική αυτή σε περιπτώσεις λανθασμένων αποφάσεων (ακόμα και αν βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης) που αποδεδειγμένα επηρεάζουν άμεσα την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

(ΚΥΠΕ)