Ετήσια αύξηση 12.7% για τον ΣΠΟΔ τον Οκτώβριο

Θετικός συνεχίζει να καταγράφεται ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Οκτώβριο του 2021

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου κατέγραψε ετήσια αύξηση 12.7% τον Οκτώβριο του 2021, φτάνοντας σε επίπεδο 112.0, μετά από ετήσιες αυξήσεις 12.0% το Σεπτέμβριο και 11.9% τον Αύγουστο (με βάση τα πιο πρόσφατα και αναθεωρημένα δεδομένα).

Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, θετικός συνεχίζει να καταγράφεται ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Οκτώβριο του 2021.  Θετική επίδραση στο ΣΠΟΔ ασκούν οι Δείκτες Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ) στην Κύπρο και την ευρωζώνη τον Οκτώβριο του 2021 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, λόγω της ενδυνάμωσης της εμπιστοσύνης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς πλην του κατασκευαστικού τομέα στην Κύπρο.

Επίσης, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Οκτωβρίου, θετική επίδραση στο ΣΠΟΔ και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα ασκούν οι τουριστικές αφίξεις και ο όγκος λιανικών πωλήσεων. Στη θετική ετήσια απόδοση του ΣΠΟΔ τον Οκτώβριο συμβάλλει και ο - προσαρμοσμένος με βάση τη θερμοκρασία - όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, αν και ο θετικός ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης τους κατά τους δύο τελευταίους μήνες δυνατόν να οφείλεται, εν μέρει, στο νέο διάταγμα υποχρεωτικής χρήσης των πιστωτικών καρτών στον τομέα των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου.

Σε αντιδιαστολή, στη συγκράτηση της ετήσιας ανόδου του Δείκτη τον Οκτώβριο συμβάλλει ο αρνητικός ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του συνολικού αριθμού πωλητήριων εγγράφων ακινήτων, καθώς και η σημαντική άνοδος που σημείωσε η τιμή του πετρελαίου Brent Crude τον Οκτώβριο του 2021 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020.

Εν κατακλείδι, ο συνεχιζόμενος θετικός ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του ΣΠΟΔ τον Οκτώβριο του 2021, προδιαγράφει τη συνεχιζόμενη  ανάκαμψη της κυπριακής οικονομικής δραστηριότητας, με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές μεγέθυνσης να εξαρτώνται, ωστόσο, από την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19. Περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη μεθοδολογία κατασκευής του ΣΠΟΔ βρίσκονται στην ιστοσελίδα: Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI)

Σημειώσεις:

  • Ο Δείκτης ΣΠΟΔ δημιουργήθηκε με βάση το οικονομετρικό μοντέλο των Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009).
  • Ο ΣΠΟΔ για το μήνα Οκτώβριο του 2021 κατασκευάστηκε στη βάση διαθεσιμότητας της τιμής του πετρελαίου (Brent Crude), του ΔΟΚ στην ευρωζώνη και στην Κύπρο, του συνολικού αριθμού πωλητήριων εγγράφων ακινήτων, της αξίας των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, καθώς και των υψηλής συχνότητας δεδομένων των αφίξεων επιβατών και του όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το μήνα Οκτώβριο, ενώ ο όγκος λιανικών πωλήσεων εκτιμήθηκε στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών σε μια σειρά οικονομικών δεικτών

θηψ
 

 
20856