Ετήσια μείωση 2,5% τιμών παραγωγού στη βιομηχανία το 2020

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία έφτασε στις 99,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,1%

Μείωση κατά 2,5% σημείωσε το 2020 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, σε σύγκριση με το 2019, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.
 
Τον Δεκέμβριο του 2020 ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία έφτασε στις 99,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1%, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2020.
 
Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, παρατηρείται μείωση 4,3%.
 
Ανά τομέα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, τον Δεκέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,3% και της μεταποίησης κατά 0,1%.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (8,2%) και μείωση σε όλους τους άλλους τομείς, ως εξής: παροχή ηλεκτρικού ρεύματος -17,5%, μεταποίηση -1,3% και μεταλλεία και λατομεία -0,3%.
 
Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, καταγράφηκαν αυξήσεις στη βιομηχανία ξύλου (1,8%), στην κατασκευή επίπλων και επισκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού (1,0%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (0,2%), ενώ σημειώθηκαν μειώσεις  στην  κατασκευή  ηλεκτρονικών και οπτικών  προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού  (-0,8%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-1,1%) και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-2,8%).
 
(ΚΥΠΕ)

 
14191