Ετήσια μεταβολή 33,4% στο Χονδρικό Εμπόριο και 12,7% στα Οχήματα

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 12,7%

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 33,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 12,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 

lkn
,lnbl

 
24333