Έτσι γινόταν η κομπίνα με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Κύπρο

Πώς κατάφερναν να πάρουν το ΦΠΑ πίσω από την Αγγλία και ταυτόχρονα να μην καταβληθεί στην Κύπρο

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΚΟΣ

Εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως απώλεσε το κράτος μέσω της κομπίνας με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έφταναν στην Κύπρο από κράτη μέλη της Ε.Ε. και δηλώνονταν στο Τμήμα Τελωνείων ως ιδιωτικές εισαγωγές

Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν η απόφαση του Τμήματος Τελωνείων την Δευτέρα (26/10), να ζητείται η κατάθεση χρηματικής παρακαταθήκης (σ.σ. θα αναλογεί στο 25% του τιμολογίου του αυτοκινήτου) για όλες τις παραλαβές οχημάτων που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση (σ.σ. για ιδιωτικές εισαγωγές), μέχρι και τη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως σημειώνεται, το ποσό της χρηματικής παρακαταθήκης θα επιστρέφεται μετά το πέρας της σχετικής διερεύνησης και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε οφειλή σε σχέση με το συγκεκριμένο όχημα. 

Σύμφωνα με αρμόδια πηγή του Τμήματος Τελωνείων που μίλησε στην Brief, αυτή τη στιγμή στο λιμάνι βρίσκονται περίπου 1.400 αυτοκίνητα, εκ των οποίων κάπου στα 900 είναι ιδιωτικές εισαγωγές και τα οποία βάσει των πιο πάνω θα πρέπει να διερευνηθούν. 

Αυτοκίνητα των οποίων το ΦΠΑ τους είτε θα έπρεπε να καταβληθεί στα κράτη μέλη της Ε.Ε. από τα οποία προέρχονταν, είτε θα γινόταν η καταβολή του ΦΠΑ στην Κύπρο μετά τη μεταφορά τους στο νησί. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν τόσο στο Τμήμα Τελωνείων, όσο και στο Τμήμα Φορολογίας, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που είχαν εισαχθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο με τη χρήση διπλών τιμολογίων, είχαν αποφύγει να καταβάλουν το ΦΠΑ

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο άτομο, Τμήμα Τελωνείων και Φορολογίας δεν αποκλείεται να ξεσκονίσουν και παλαιότερες υποθέσεις που αφορούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισήχθησαν με τον ίδιο τρόπο στην Κύπρο. 

Πως γινόταν η κομπίνα 

Άτομο του εν λόγω επαγγελματικού χώρου που μίλησε στην Brief, το οποίο για προφανείς λόγους θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, επεξήγησε, πως στη συγκεκριμένη απάτη εμπλέκονται τόσο άτομα από την Κύπρο, όσο και άτομα/εταιρείες από το Ηνωμένο Βασίλειο

Πιο συγκεκριμένα, όπως μας επεξήγησε, άτομα τα οποία διαφήμιζαν αυτοκίνητα σε χαμηλές τιμές, είτε στην Κύπρο, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού πρώτα προσεγγίζονταν από υποψήφιους αγοραστές, ακολούθως προχωρούσαν με την όλη διαδικασία

Σύμφωνα πάντα με το εν λόγω άτομο, αφού πρώτα ο πελάτης επέλεγε το αυτοκίνητο που ήθελε (σ.σ. και σε ελκυστική τιμή), ακολούθως άτομο στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωρούσε με την αγορά του. Έπειτα, το άτομο/εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούσε την επιστροφή του ΦΠΑ από το Ηνωμένο Βασίλειο για το εν λόγω αυτοκίνητο, με την αιτιολογία ότι το αυτοκίνητο θα γινόταν εξαγωγή σε άλλο κράτος και το ΦΠΑ θα καταβαλλόταν εκεί (σ.σ. στην Κύπρο). Το αυτοκίνητο τελικά έφτανε στην Κύπρο στο όνομα του καταναλωτή, ωστόσο ούτε στην Κύπρο γινόταν η καταβολή του ΦΠΑ

Μάλιστα, το Τμήμα Φορολογίας είχε προχωρήσει και με ανακοίνωση λίγο καιρό πριν, προειδοποιώντας το κοινό πως υπάρχει σοβαρή ένδειξη απάτης με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως περιέγραφε το Τμήμα Φορολογίας, η πιθανή απάτη αφορούσε την αποφυγή της καταβολής του ΦΠΑ με την χρήση διπλών τιμολογίων, δηλαδή ο εμπορευόμενος εκδίδει δύο τιμολόγια, το πρώτο στο όνομα του καταναλωτή που το χρησιμοποιεί για την εκτελώνιση και την εγγραφή του αυτοκινήτου στην Κύπρο (χωρίς ΦΠΑ αφού θεωρείται ότι έχει καταβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο) και το δεύτερο όπου παρουσιάζεται ότι το αυτοκίνητο έχει πωληθεί σε εταιρεία εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ στην Κύπρο χωρίς τη καταβολή ΦΠΑ

Το Τμήμα Φορολογίας καλούσε στην ίδια ανακοίνωση το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις συναλλαγές του και να βεβαιώνεται ότι έχει αποδοθεί ορθά το ΦΠΑ, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είτε στην Κύπρο, αφού υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθεί εμπλεκόμενο σε διερεύνηση διάπραξης ποινικών αδικημάτων και να κληθεί να καταβάλει τον αντίστοιχο ΦΠΑ.

Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος δεν καταβάλει το ποσό της χρηματικής παρακαταθήκης 

Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, εάν κάποιος ιδιοκτήτης δεν θέλει ή δεν μπορεί να καταβάλει το ποσό της χρηματικής παρακαταθήκης, τότε το όχημα του θα τοποθετείται στην Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης, για την οποία ο ιδιοκτήτης θα καλείται να πληρώσει αντίτιμο.

Τι διευκρινίζει το Τμήμα Φορολογίας 

Κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας έχει εντοπιστεί αριθμός περιπτώσεων για τις οποίες δεν καταβλήθηκε ο ανάλογος Φ.Π.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που αποστέλλονται από άλλο Κράτος μέλος στη Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, για σκοπούς διασφάλισης των δημόσιων εσόδων, το Τμήμα Φορολογίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, έχουν αναλάβει την εξέταση των  περιπτώσεων  κατά τις οποίες πρόσωπα που δηλώνονται ως παραλήπτες των εν λόγω αυτοκινήτων είναι μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα και ενδεχομένως, είτε εν αγνοία είτε εν γνώση τους, να αποτελούν μέρος της αλυσίδας διάπραξης απάτης μη καταβολής του  Φ.Π.Α.

Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, θα προβεί σε εξέταση των σχετικών εγγράφων τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να επιβεβαιωθεί κατά πόσο οφείλεται οποιοδήποτε ποσό Φ.Π.Α. στη Δημοκρατία. 

Στην περίπτωση κατά την οποία τα αυτοκίνητα αφορούν αγαθά για τα οποία καταβλήθηκε Φ.Π.Α. στο εξωτερικό (σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα προσκομιστεί), δεν υφίσταται καμιά περαιτέρω υποχρέωση στη Δημοκρατία. Ωστόσο, στην  περίπτωση που τα αυτοκίνητα αφορούν αγαθά τα οποία αποστέλλονται ως ενδοκοινοτική παράδοση στη Δημοκρατία πωλούμενα σε ιδιώτες και όχι προς άλλα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα και για τα οποία δεν έχει επιβληθεί κανονικά Φ.Π.Α. στο άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να καταβληθεί ΦΠΑ στη Δημοκρατία σε σχέση με αυτά.

Το Τμήμα Φορολογίας επισημαίνει ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θα βοηθήσει στην τάχιστη διευθέτηση του θέματος.

 
12966