€1.9 εκατ. για συντήρηση αυτοκινητόδρομων της Λευκωσίας

Υπέγραψε συμβόλαιο το Υπουργείο Μεταφορών - Η υλοποίηση του έργου προγραμματίζεται να αρχίσει Ιούνιο 2022

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, ανακοινώνει την υπογραφή του Συμβολαίου για το έργο «Περιοδική συντήρηση Αυτοκινητοδρόμων Επαρχίας Λευκωσίας», με Αρ. Συμβολαίου ΚΠΣ/42/2021/Ε(Α). Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων κα Ελένη Κασκίρη και, εκ μέρους της εταιρείας “Cyfield Asphalt Co Ltd”, η κα Μάρθα Μενοικιώτου, Πολιτικός Μηχανικός.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωση του, αναλυτικά το Έργο συμπεριλαμβάνει την επίστρωση σε συγκεκριμένους δρόμους με μια επιφανειακή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος ονομαστικού πάχους 50 χιλ. σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, αφού προηγηθεί η αφαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε αντίστοιχο βάθος, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων απαραίτητων εργασιών, και την επίστρωση με μια επιφανειακή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος ονομαστικού πάχους 50 χιλ. σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος, χωρίς να προηγηθεί η αφαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε άλλους δρόμους.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει Ιούνιο 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 14 εβδομάδες και κόστος €1.923.040,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 
24327