€2,8 εκ. για αειφόρο ανάπτυξη προς δήμους & κοινότητες της Κύπρου

Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις - Θα καλύψει 48 προτάσεις που θα εγκριθούν με το ποσό των €60.000 για κάθε πρόταση

Τελευταία ευκαιρία να υλοποιήσουν δράσεις στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας ή το κλίμα έχουν οι τοπικές αρχές, δήμοι και κοινότητες όλων των μεγεθών, κάνοντας χρήση ειδικού Σχεδίου Επιχορήγησης του Προγράμματος της Ε.Ε. European City Facility (EUCF) και να αντλήσουν χρηματοδότηση από εκεί, όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου. 

Το Σχέδιο στοχεύει στην οικοδόμηση ενός ουσιαστικού αγωγού έργων αειφόρου ενεργειακής επένδυσης σε όλους τους δήμους της Ευρώπης. Αυτή είναι η τέταρτη και τελευταία φάση του προγράμματος και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άντληση χορηγίας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του European City Facility (EUCF) στη φάση αυτή θα διατεθεί κονδύλι ύψους €2,88 εκατομμυρίων το οποίο θα καλύψει 48 προτάσεις που θα εγκριθούν με το ποσό των €60.000 για κάθε πρόταση. 

Για να αιτηθεί κάποιος δήμος ή κοινότητα πρέπει να ακολουθήσει ειδική διαδικασία μέσω διαδικτύου που αποτελείται μόνο από μερικά γρήγορα βήματα. Το European City Facility (EUCF) παρέχει προς το σκοπό της συμπλήρωσης της αίτησης τεχνική βοήθεια μέσω των εθνικών σημείων επαφής που διαθέτει σε κάθε χώρα. Σημείο επαφής της Κύπρου είναι ο οργανισμός Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, τηλέφωνο 22667716. 

Μέσα από την υλοποίηση του Σχεδίου το EUCF στοχεύει στη μετατροπή των σχεδίων δράσης για το κλίμα και την ενέργεια των πόλεων σε πραγματικές επενδύσεις για την ανάπτυξη αξιόπιστων, ισχυρών και επαρκώς ώριμων επενδυτικών ιδεών. 

Κατά τις τρεις πρώτες φάσεις του Προγράμματος έγιναν 600 αιτήσεις και χρηματοδοτήθηκαν οι 165 από αυτές. Όλες οι χώρες και οι προτάσεις που έτυχαν χορηγίας βρίσκονται ΕΔΩ.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή της αίτησης προς το Σχέδιο πρέπει να γίνει μέχρι τη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Το Πρόγραμμα λειτούργησε μέσα από 4 ευκαιρίες υποβολής αίτησης και αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία προτού κλείσει οριστικά.. Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να συμπληρώσουν την αίτησή τους ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία θα οδηγήσουν τις καλύτερες σε συμφωνία επιχορήγησης. 

Με αφορμή την τέταρτη και τελευταία φάση του Σχεδίου το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου θα διοργανώσει σύντομα διαδικτυακό σεμινάριο. Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ιστοσελίδα ή στο τηλέφωνο 22667716.