€390 εκ. η επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό 2022 λόγω ανατιμήσεων

Με την απόφαση αυτή αναμένεται ότι θα διασφαλιστεί η αμεροληψία και αντικειμενικότητα του κρατικού μηχανισμού

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεδρία του αποφάσισε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Νοεμβρίου 2022 και μέχρι τις προεδρικές εκλογές, δεν θα εξετάζεται ή θα ικανοποιείται από την Κυβέρνηση καμία μη προϋπολογιζόμενη πολιτική ή/και σχέδιο καθώς και αιτήματα, τα οποία αφορούν, για παράδειγμα, σε αναθεώρηση επιδομάτων, αναβάθμιση κλιμάκων θέσεων, δημιουργία νέων οργανωτικών δομών και που οδηγούν σε αυξημένες δεσμεύσεις ή/και δαπάνες.

Για σκοπούς τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, για την οποία ο Υπουργός Οικονομικών έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη σύμφωνα με τις συναφείς νομοθετικές διατάξεις, καθώς και για την υλοποίηση των βασικών παραμέτρων δεοντολογίας στο πολιτικό αλλά και κοινωνικό σκηνικό, κρίθηκε σκόπιμο όπως ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλει τη σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, όπως η αβεβαιότητα και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις που δημιουργούνται στην παγκόσμια οικονομία λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ανάγκη για διασφάλιση των απαραίτητων δημοσιονομικών περιθωρίων για αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων καθώς και η ανάγκη διατήρησης της δυναμικής ανάπτυξης της οικονομίας.

>>Διαβάστε επίσης: Υπουργικό: Στοπ σε νέα επιδόματα & αυξήσεις μέχρι τις Προεδρικές<<

Στην εν λόγω απόφαση συνυπολογίστηκε τόσο το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός για το 2023 και το ΜΔΠ 2023-2025 έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατόπιν σχετικής έγκρισής του από το Υπουργικό Συμβούλιο, όσο και η δεδομένη επιβάρυνση του Προϋπολογισμού για το 2022 λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης αύξησης στις τιμές πρώτων υλών και τα μέτρα άμβλυνσης των συναφών επιπτώσεων, ύψους περίπου €390εκ., καθώς και τα ανησυχητικά επίπεδα του πληθωρισμού.

Με την απόφαση αυτή αναμένεται ότι θα διασφαλιστεί η αμεροληψία και αντικειμενικότητα του κρατικού μηχανισμού, θα αποκλειστούν οποιεσδήποτε απόπειρες προεκλογικού επηρεασμού της κοινής γνώμης, θα αποθαρρυνθεί η μαζική υποβολή αιτημάτων ενόψει εκλογών και θα καθιερωθούν ισότιμες προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των υποψηφίων στην εκλογική διαδικασία.

 
24343