€39,3 εκ. ξόδεψαν οι βιομηχανίες για την περιβαλλοντική προστασία

Οι δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία στις βιομηχανικές επιχειρήσεις το 2018

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούσαν την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €39,3 εκ. το 2018, σε σύγκριση με €29,8 εκ. το 2017 και αντιστοιχούσαν σε 0,19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €27,0 εκ., τα ορυχεία και λατομεία και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος €12,0 εκ. και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και παροχής νερού €0,2 εκ. Στον τομέα της μεταποίησης, όπου παρατηρήθηκαν και οι περισσότερες δαπάνες, ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων πραγματοποίησε δαπάνες ύψους €12,4 εκ., η βιομηχανία τροφίμων €8,0 εκ., η βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €1,4 εκ. και η ποτοποιία €1,1 εκ.

 

>>> Διαβάστε επίσης: Μισθοί ανδρών/γυναικών: Μικραίνει η διαφορά, έρχονται & νέα μέτρα

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, €13,3 εκ. αφορούσαν τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, €10,4 εκ. τη διαχείριση των αποβλήτων, €7,0 εκ. τη διαχείριση των λυμάτων και €8,5 εκ. άλλες ενέργειες, όπως την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούσαν την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €39,3 εκ. το 2018, σε σύγκριση με €29,8 εκ. το 2017 και αντιστοιχούσαν σε 0,19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.


Χ

g

 

 
13028