€420 εκατ. για τη συμβαση των λεωφορείων Λεμεσού-Πάφου

Όλες οι πληροφορίες για την προκήρυξη του διαγωνισμού

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, επαναπροκήρυξε την Κυριακή (25/7) το διαγωνισμό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, με λεωφορεία για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου η οποία εκκρεμούσε και η οποία θα ανέρχεται στα 42 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Σημειώνεται ακόμη ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί ξανά στο παρελθόν για όλες τις επαρχίες της Κύπρου αλλά και για τα υπεραστικά λεωφορεία, αλλά οι συμβάσεις Λεμεσού κια Πάφου αντιμετώπιζαν κάποια δικαστικά θέματα και ακυρώθηκε.

Η Βrief επικοινώνησε με το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών & Έργων για να ενημερωθούμε περισσότερο για τον σχετικό Διαγωνισμό.

Όπως ανέφερε στην Brief o κ. Αριστοτέλης Σάββα, Εκτελεστικός Μηχανικός του Τμήματος  Δημοσίων Έργων, «Τον Ιούλιο του 2019 είχαμε προκηρύξει για πρώτη φορά και τις 6 συμβάσεις που αφορούσε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο, Λεμεσό, Πάφο και Υπεραστικά. Ουσιαστικά από τον πρώτο διαγωνισμό έχουν ανατεθεί 3 συμβάσεις, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο, ενώ ακόμη εκκρεμεί η απόφαση για τα υπεραστικά μετά από δικαστικές διαδικασίες. Για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφοου εκκρεμούσαν οι συμβάσεις. Επομένως επαναπροκηρύχθηκαν τώρα με στόχο την ανάθεση τους για τα επόμενα 10 χρόνια».

Όπως ανέφερε, «σε ένα με εναμιση μήνα θα γίνουν οι αξιολογήσεις των προσφορών και με το άνοιγμα των προσφορών θα είναι ορατό το οικονομικό αποτέλεσμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους«.

Όπως σημείωσε, «στόχος είναι η παροχή σύγχρονων, αξιόπιστων Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών σε Τακτικές Γραμμές με Λεωφορεία, οι οποίες θα επιτύχουν να αυξήσουν τη χρήση του λεωφορείου ως μέσου καθημερινής μετακίνησης».

Η υποβολή των προσφορών αναμένεται να κατατεθούν μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2021 στις 11 το πρωί, όπως ανέφερε ο κ. Σάββα και η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με τις υπογραφές των συμβάσεων, τον Δεκέμβριο του 2021.

42 εκατομμύρια ευρώ ετησίως

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. η σύμβαση Παραχώρησης για την επαρχία Λεμεσού  ανέρχεται στα €27,000,000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για την Πάφο στα €15,000,000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε χρόνο. 

Ακόμη για την επαρχία Λεμεσού, το ελάχιστο του στόλου που θα διαχειρίζεται η εταιρεία θα πρέπει να φτάνει τα 85 Λεωφορεία ενώ για Πάφο τα 35 Λεωφορεία.

>>>>Δείτε εδώ την περιγραφή του διαγωνισμού

>>>>Δείτε εδώ τους όρους του συμβολαίου

Ετήσια αξία Σύμβασης Παραχώρησης  Λεμεσού και η Κρατική Αποζημιωση:

Η βασική Εκτιμώμενη Ετήσια Αξία, ανέρχεται στα 18,000,000, εκ της οποίας η μέγιστη Κρατική Αποζημίωση που δυνατόν να καταβληθεί είναι €13,500,000, για εκτέλεση επτά εκατομμυρίων διακόσων χιλιάδων χιλιομέτρων εντός Υπηρεσίας (Tkm = 7.200.000 χιλ), +/- 10% με αντίστοιχη προσαρμογή της Κρατικής Αποζημίωσης.  Επίσης, δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για Επέκταση των Υπηρεσιών, κατά 50% επί της Βασικής Ετήσιας Εκτιμώμενης Αξίας της Σύμβασης, ήτοι €9,000,000.

Το πιο πάνω ποσό επέκτασης δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε έσοδα τα οποία δύναται να έχει ο Παραχωρησιούχος από την εκτέλεση των Υπηρεσιών επέκτασης της παρούσας Παραγράφου. 

Σύμβαση Παραχώρησης Πάφου περιλαμβάνει και κρατική αποζημίωση

Η Βασική Εκτιμώμενη Ετήσια Αξία €10,000,000 ευρώ, εκ της οποίας η μέγιστη  Κρατική Αποζημίωση που  δυνατόν να καταβληθεί είναι €5,500,000 για εκτέλεση τεσσάρων εκατομμυρίων χιλιομέτρων εντός Υπηρεσίας (Tkm = 4.000.000 χιλ), +/- 10% με αντίστοιχη προσαρμογή της Κρατικής Αποζημίωσης, η οποία θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται μηνιαίως . Είναι δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για Επέκταση των Υπηρεσιών, κατά 50% επί της Βασικής Ετήσιας Εκτιμώμενης Αξίας της Σύμβασης, ήτοι €5,000,000

Το πιο πάνω ποσό επέκτασης δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε έσοδα τα οποία δύναται να έχει ο Παραχωρησιούχος από την εκτέλεση των Υπηρεσιών επέκτασης της παρούσας Παραγράφου. 

Η εκτίμηση εσόδων είναι ρίσκο του Παραχωρησιούχου και πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβει υπόψη.

Αφορά τις συμβάσεις και για τις δύο πόλεις

Οι Υπηρεσίες μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία και στα απογευματινά Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) συμπεριλαμβάνονται στη Σύμβαση Παραχώρησης ως μέρος του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής να επεκτείνει τις Υπηρεσίες, και πρέπει να συμπεριληφθούν στην  Οικονομική Προσφορά του κάθε Προσφέροντα.

Για όλες τις πιο πάνω Συμβάσεις διευκρινίζεται ότι τα χιλιόμετρα εντός Υπηρεσίας δεν συμπεριλαμβάνουν Νεκρά Χιλιόμετρα ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χιλιόμετρα που εκτελούνται εκτός προγραμματισμένης Υπηρεσίας. 

Δικαίωμα επέκτασης
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να επεκτείνει τις Υπηρεσίες έως και πενήντα τις εκατό (50%) της Βασικής Ετήσιας Εκτιμώμενης Αξίας της Σύμβασης, ανά έτος, σε οποιεσδήποτε από τις Συμβάσεις Παραχώρησης 

Χρόνος και Τόπος Υποβολής.
Οι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, δηλαδή τν 8η Οκτωβρίου 2021 στις 11 το πρωί, ηλεκτρονικά μέσω του χώρου για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό στο Ηλεκτρονικό Σύστημα   (www.eprocurement.gov.cy), αλλιώς δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Ξένια Προδρόμου
 
16329