€50.000 πρόστιμο στην cdb bank από τον Διοικητή της ΚΤ

Το πρόστιμο αφορά τη μη συμμόρφωση της εταιρείας με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί τραπεζικών εργασιών

Διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.000 επέβαλε στην πιστωτικό ίδρυμα Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ (CDB Bank) ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου, έπειτα από μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί τραπεζικών εργασιών, αλλά και της οδηγίας για αξιολόγηση ικανότητας και καταλληλότητας μελών διοικητικού οργάνου και διευθυντών αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων.
 
«O Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 42 των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2021, στις 16 Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000), στο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ», αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΚΤΚ.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή αφορά μη συμμόρφωση του Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος με τις διατάξεις του άρθρου 19Β των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2021 και της παραγράφου 13(4)(α), καθώς και σημείου (η) του Παραρτήματος 1 της περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Οργάνου και Διευθυντών των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014, ΚΔΠ 525/2014, για τη χρονική περίοδο 7 Φεβρουαρίου 2017 – 16 Νοεμβρίου 2018.

Η απάντηση της Τράπεζας Αναπτύξεως
Την προσήλωσή της στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης εκφράζει με ανακοίνωση της η cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως), σημειώνοντας ότι κατέβαλε άμεσα το διοικητικό πρόστιμο που της επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ύψους €50.000.
 
Νωρίτερα η ΚΤΚ ανακοίνωσε ότι ο Διοικητής της τραπεζικής εποπτικής αρχής επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο για μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί τραπεζικών εργασιών, αλλά και της οδηγίας για αξιολόγηση ικανότητας και καταλληλότητας μελών διοικητικού οργάνου και διευθυντών αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων.
 
Στην ανακοίνωσή της, η cdbbank αναφέρει ότι το πρόστιμο σχετίζεται με την καθυστέρηση που σημειώθηκε στη διαδικασία αντικατάστασης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Κυριάκου Χριστοφή.

Υπενθυμίζει πως ο κ. Χριστοφή διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της cdbbank από τον Φεβρουάριο του 2008 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου του 2018 και σημειώνει πως όταν έληξε η θητεία του η διαδικασία αντικατάστασής του είχε καθυστερήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο.
 
«Η cdbbank παραμένει αφοσιωμένη στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, προχωρώντας σε όλες τις αναγκαίες διοικητικές αλλαγές και ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες ελέγχου που διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της, τη βελτίωση των εσωτερικών πολιτικών της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ)

 
16363