€6,3 εκ. η βοήθεια πληγέντων από τη φωτιά στην ορεινή Λάρνακα

Το ποσό εισφορών από πολίτες – Άτομο προσέφερε €130.000 στον ειδικό λογαριασμών εισφορών

Με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, δημοσιοποιεί στοιχεία που αφορούν τις εισφορές που εισπράχθηκαν για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021, όπως επίσης και τα ποσά που έχουν διατεθεί μέσω των αρμόδιων Υπουργείων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Γενικό Λογιστήριο, στις 6 Ιουλίου 2021, λόγω της ευγενούς αίτησης πολλών συμπατριωτών μας για συνεισφορά χρημάτων για στήριξη των πληγέντων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προχώρησε στη δημιουργία ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στον οποίο μπορούσαν να κατατίθενται οι οποιεσδήποτε εισφορές. Ως αποτέλεσμα, συλλέγηκε το ποσό του €1.058.051,14 μέσα από τις εισφορές 1.115 διαφορετικών φυσικών και νομικών προσώπων με το μεγαλύτερο ποσό να ανέρχεται σε €130.000.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, στo πλαίσιo στήριξης των πληγέντων και των επηρεαζόμενων περιοχών, προχώρησε σε σχετικές πληρωμές, με το συνολικό ποσό δαπανών να ανέρχεται σε €6.376.481,68, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που καταβλήθηκε για τους Πληγέντες της Ορεινής Περιοχής Λάρνακας και Λεμεσού από το Ταμείο Γεωργικής Προστασίας και Ασφάλισης συνολικού ύψους €2.027.926,74. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στο πιο κάτω παράρτημα οι σχετικές δαπάνες ανά Υπουργείο στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

Δημόσιες Δαπάνες που αφορούν την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021 

A/A

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1

YΠOYPΓEIO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

1.194.498,02

Αφορά δαπάνες προς τους πληγέντες στη βάση των ζημιών που προκλήθηκαν

2

YΠOYPΓEIO ΠAIΔEIAΣ, ΠOΛITIΣMOY,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

69.014,00

Αφορά λειτουργία νέου τμήματος στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ιαματικής και επιδόματα για τους μαθητές της Δημοτικής, της Μέσης και της Τεχνικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την Ανώτερη Εκπαίδευση

3

YΠOYPΓEIO EPΓAΣIAΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
KAI KOINΩNIKΩN AΣΦAΛIΣEΩN

589.208,00

Οι €425.414 προέρχονται από το Τμήμα Εργασίας και οι €163.794 από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάλυψη μισθών, εισφορών στο ΤΚΑ και άλλα συναφή έξοδα διαβίωσης και στέγασης των εργαζομένων σε εργοδότες που έχουν πληγεί

4

YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ

1.875.834,92

Αφορά δαπάνες στη βάση των διαφόρων σχεδίων και στρατηγικών πλάνων

5

YΠOYPΓEIO ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

620.000,00

Αφορά οικονομική βοήθεια προς τα 4 θύματα από την Αίγυπτο

6

ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2.027.926,74

Αφορά αποζημιώσεις του Ταμείου προς τους πληγέντες

 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

6.376.481,68

 
 
24975