€816.999 συν Φ.Π.Α. για έργα στον Δρόμο Κάθηκα - Προδρόμι

Υπογραφή Συμβολαίου για την εκτέλεση του Έργου «Σταθεροποίηση Κατολίσθησης και Ανακατασκευή Τμήματος Δρόμου»

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι υπογράφτηκε σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2022, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων το Συμβόλαιο για την εκτέλεση του Έργου «Σταθεροποίηση Κατολίσθησης και Ανακατασκευή Τμήματος Δρόμου Κάθηκα - Προδρόμι (Ε709) στη Χιλιομετρική Θέση Χ.Θ 18+000 παρά τη Δρούσεια», Αριθμός Διαγωνισμού ΚΠΣ/49/2020/Ε(Α), σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Νοέμβριο του 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 28 εβδομάδες και κόστος €816.999,00 συν Φ.Π.Α.

Δείτε ακόμη: €700.000 για την Β' Φάση ανάπλασης του Πυρήνα Αγ.Ιωάννη Πιτσιλιάς

 Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, η Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων κα Ελένη Κασκίρη και εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας «Panath Construction Limited» ο κ. Σωκράτης Θεμιστοκλέους.

Το Έργο βρίσκεται στην επαρχία Πάφου, επί του Δρόμου Κάθηκα-Προδρόμι (Ε709) παρά τη Δρούσεια.  Αναλυτικά το Έργο αφορά τη σταθεροποίηση της κατολίσθησης με την κατασκευή πασσαλοστοιχίας και αποστραγγιστικά μέτρα της περιοχής ανάντη, με τη διάταξη γραμμικού στραγγιστηρίου, εντός του ορίου κατάληψης του δρόμου καθώς και την ανακατασκευή τμημάτων οδοστρώματος.

Οι κατασκευαστικές εργασίες προσδιορίζονται μεταξύ των Χιλιομετρικών Θέσεων Χ.Θ 18+580 έως Χ.Θ 18+740 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εργασίες: εκσκαφών, καθαίρεσης και απομάκρυνση υφιστάμενων κατασκευών, επιχωματώσεων, κατασκευής αποστραγγιστικών μέτρων, κατασκευής πασσαλοστοιχίας (πασσάλων κεφαλόδεσμου και τοίχου αντιστήριξης με στηθαία, επανακατασκευής οδοστρώματος/ σήμανσης και επανατοποθέτησης οδικού εξοπλισμού, καθώς και πρόνοιες για τη γεωμηχανική παρακολούθηση του φαινομένου της κατολίσθησης μετά την εκτέλεση εργασιών.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται να αρχίσει τον Νοέμβριο του 2022, με διάρκεια εκτέλεσης 28 εβδομάδες και κόστος €816.999,00 συν Φ.Π.Α..

 

 
23521