Εξέταση αιτήσεων επιδομάτων, βοηθημάτων, συντάξεων - Λεπτομέρειες

Όλες οι πληροφορίες

Τις ημερομηνίες εξέτασης των αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα που άρχισαν αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσαν οι  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Όπως ανακοινώθηκε, για τα επιδόματα ανεργίας, θα εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 23/3/2020 και οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Μαΐου – Ιουνίου 2020.

Για την πληρωμή λόγω πλεονασμού, εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Ιούλιο – Αύγουστο του 2019. Σημειώνεται ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Για το επίδομα ασθενείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 24/3/2020, για την σύνταξη αναπηρίας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο. Για τις συντάξεις ανικανότητας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Για το επίδομα σωματικής βλάβης, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2020. Στο δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2019. Για την θεσμοθετημένη σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Φεβρουάριο του 2020. Για την κοινωνική σύνταξη, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2020.

Οσον αφορά την σύνταξη χηρείας, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δεν λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου – Απριλίου 2020, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2020, με τη ψήφιση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικού Νόμου 126(I)/2019 στις 05/08/2019, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2018-2019.

Για το βοήθημα κηδείας, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2020, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2020, για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας/η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2020.ια άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα Γ ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου 2020.

Για το επίδομα ορφάνιας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2019. Για το βοήθημα τοκετού, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 2/12/2019. Για το επίδομα μητρότητας. για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 2/4/2020 και για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Απρίλιο του 2020. 15. Επίδομα πατρότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 3/2/2020.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Για αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04:

  • Θεσμοθετημένη Σύνταξη: Εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1954–1956.
  • Σύνταξη Ανικανότητας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2020.
  • Σύνταξη Χηρείας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.
  • Επίδομα Ορφάνιας: Εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Τέλος στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι για ποινικές υποθέσεις, τον Απρίλιο του 2020 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 4013 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 1456 αφορούν εργοδότες και οι 2557 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

(ΚΥΠΕ)

 
21620