Εξετάζεται το πλαίσιο τιμολόγησης διασυνοριακών συναλλαγών

Στην Επ. Οικονομικών βρίσκεται νομοσχέδιο για νομοθέτηση κανόνων τιμών τιμολόγησης ελεγχόμενων διασυνοριακών συναλλαγών

Νομοσχέδια τα οποία στοχεύουν την νομοθέτηση πλαισίου κανόνων τιμών τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών, οι οποίες αφορούν τις συναλλαγές, κυρίως διασυνοριακές, που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, συζήτησε επί της αρχής τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Στόχος των νομοσχεδίων είναι η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών ορισμένων Δράσεων κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ώστε να καθοριστούν σαφή πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω κανόνων, καθώς και η νομική βάση για συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Όπως αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο του ΥΠΟΙΚ, είναι ένα «πάρα πολύ σημαντικό» πακέτο νομοσχεδίων με το οποίο καθορίζεται η μεθοδολογία των τιμών οι οποίες θα θεσμοθετούνται για φορολογικούς σκοπούς, οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων.

Είπε ακόμη ότι με τα νομοσχέδια εισάγεται επίσης διάταξη με την οποία δίδεται το δικαίωμα στους φορολογούμενους να αποταθούν στον Έφορο Φορολογίας για να αιτηθούν προέγκριση μεθοδολογίας τιμών ελεγχόμενης συναλλαγής.

Ανέφερε ότι το πλαίσιο κανόνων τιμολόγησης ελεγχόμενων συναλλαγών έχει γίνει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών και σημείωσε ότι τα νομοσχέδια έχουν συμφωνηθεί με τον ΣΕΛΚ.

 Εξάλλου, εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας είπε ότι τα νομοσχέδια επιχειρούν να εισάξουν ένα φορολογικό πλαίσιο αναφορικά με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και σημείωσε ότι δίδεται η δυνατότητα στους επενδυτές να έρθουν κοντά στις φορολογικές αρχές της Κύπρου για να καταλήξουν σε μια συμφωνία, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί από άλλες χώρες της ΕΕ.  

Πρόσθεσε πως στόχος του νομοθετικού πλαισίου είναι η διασφάλιση ότι η τιμολόγηση των συναλλαγών αυτών βασίζεται στην αρχή των ίσων αποστάσεων δηλαδή αντικατοπτρίζει, όπως εξήγησε, την ορθή αγοραία τιμολόγηση που θα διενεργείτο εάν τα πρόσωπα αυτά δεν ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους αλλά ανεξάρτητα.

Σημείωσε ότι τα συνδεδεμένα πρόσωπα τείνουν να τιμολογούν τις μεταξύ τους συναλλαγές με τρόπο που να μειώνει την συνολική φορολογική υποχρέωση του ομίλου στον οποίο ανήκουν ή τη συνολική φορολογική υποχρέωση των τελικών μετόχων στους οποίους ανήκουν αν πρόκειται για άτομα.

Αναφέρθηκε επίσης από εκπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας ότι η νομοθεσία αυτή θα δώσει ασφάλεια και σιγουριά στους επενδυτές σε σχέση με τον τρόπο χειρισμού των ελεγχόμενων συναλλαγών και σημείωσε πως «τέτοιες νομοθεσίες είναι σημαντικές για τον τόπο μας ειδικά σε τέτοιες περιόδους που περνούμε».

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι με το νόμο περί βεβαιώσεως και εισπράξεως Φόρων επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα και πρόσθεσε ότι στην πορεία θα εξεταστούν οι αλλαγές και θα γίνει ο ανάλογος νομοτεχνικός έλεγχος επί όλων των νομοσχεδίων.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ είπε ότι το 60% με 70% των παγκόσμιων συναλλαγών είναι μεταξύ ομίλων εταιρειών και σημείωσε πως η συγκεκριμένη νομοθεσία «είναι πάρα πολύ σημαντική για την Κύπρο και είναι προϊόν συζήτησης των τελευταίων πέντε ετών».

Εξάλλου, η Επιτροπή Οικονομικών συζήτησε επί της αρχής νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων νόμο με στόχο την διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και σταθερότητας της ασφαλιστικής αγοράς, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων.

Επίσης, συζήτησε επί της αρχής νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων νόμο και έχει στόχο την βελτίωση της διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών.

Τέλος, η Επιτροπή συζήτησε επί της αρχής  νομοσχέδιο για παροχή εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών για καθορισμό της διαδικασίας και του τρόπου λειτουργίας εναλλακτικής χαρτοσήμανσης, περιλαμβανομένης της χαρτοσήμανσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

(ΚΥΠΕ)

 
24355