Εξετάζουν τις αναπομπές ΠτΔ 4 Επιτροπές & η Ολομέλεια της Βουλής

Το πρωί συνεδριάζουν οι Επιτροπές και το απόγευμα η Ολομέλεια-Αναλυτικά οι 7 αναπομπές του ΠτΔ

Συνεδριάζουν σήμερα το πρωί τέσσερις κοινοβουλευτικές Επιτροπές, προκειμένου να εξετάσουν σειρά νομοθεσιών, τις οποίες ανάπεμψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Συγκεκριμένα συνεδριάζουν οι Επιτροπές Νομικών, Παιδείας, Προσφύγων και Περιβάλλοντος της Βουλής, ενώ στις 3 το απόγευμα θα συνέλθει η Ολομέλεια του σώματος.

Η Επιτροπή Νομικών έχει να εξετάσει συνολικά τρεις αναπομπές, δύο η Επιτροπή Προσφύγων ενώ από μία αναπομπή έχουν οι Επιτροπές Παιδείας και Περιβάλλοντος.

>>> Διαβάστε επίσης: Ανοίγουν τη Βουλή, αλλά αφήνουν πίσω το 5% ΦΠΑ Α’ Κατοικίας <<<

Ειδικότερα, η Επιτροπή Νομικών θα εξετάσει τις αναπομπές του Περί Γάμου τροποποιητικού Νόμου, του περί Δέκατης Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμου και του Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμου. Πρόκειται για σειρά νομοθετημάτων, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου. Η Επιτροπή Παιδείας θα εξετάσει την αναπομπή του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (υποχρεωτική φοίτηση και παροχή δωρεάν παιδείας) τροποποιητικού Νόμου, ενώ η Επιτροπή Περιβάλλοντος καλείται να εξετάσει την αναπομπή του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) τροποποιητικού Νόμου.

Η αναπομπή του «περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμο του 2022» αφορά στη μεταβατική διάταξη, η οποία προνοεί την αναδρομική εφαρμογή των διατάξεων του υπό αναπομπή Νόμου, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να σημειώνει πως η εν λόγω διάταξη αντιβαίνει στο δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όπως αυτό κατοχυρώνεται στο Άρθρο 15 του Συντάγματος καθώς επίσης και στο δικαίωμα του γάμου και της ίδρυσης οικογένειας όπως αυτό κατοχυρώνεται στο Άρθρο 22 του Συντάγματος.

Η αναπομπή του Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμο του 2022 έγινε, καθώς δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ χωρίς παράλληλα να τεθούν σε ισχύ ο περί Γάμου τροποποιητικός Νόμος και ο περί της Δέκατης Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος, που έχουν επίσης αναπεμθεί. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για νομοθετικό κενό που θα δημιουργηθεί και ότι «πολίτες ή /και μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας που τέλεσαν θρησκευτικό γάμο πριν το 2003 ή τέλεσαν γάμο στο εξωτερικό, δεν θα μπορούν να επικαλεστούν οποιοδήποτε  λόγο διαζυγίου». 

Στην Επιτροπή Προσφύγων θα εξεταστεί η αναπομπή του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 καθώς και η αναπομπή του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμου του 2022.

Στην Επιτροπή Παιδείας θα εξεταστεί η αναπομπή του περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (υποχρεωτική φοίτηση και παροχή δωρεάν παιδείας) τροποποιητικού Νόμου, η οποία έγινε διότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου προστέθηκε τροπολογία (4γ), η οποία «φαίνεται να αποκλείει το δικαίωμα του πολίτη να εγγράψει το παιδί του σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, εάν επιθυμεί και έρχεται σε σύγκρουση με το άρθρο 2(1) της σχετικής νομοθεσίας». Σημειώνεται ακόμη ότι η ψήφιση του εδαφίου 4(γ) δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εφαρμογή του έργου για επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, «Κύπρος το Αύριο».

Όσον την αναπομπή του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) τροποποιητικού Νόμου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζητά από την νομοθετική εξουσία όπως τροποποιήσει το βασικό Νόμο, ώστε να προβλεφθεί η δυνατότητα στην αρμόδια Αρχή να επιτρέπει τη λειτουργία εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν πριν την έναρξη της ισχύος του βασικού νόμου να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς την κατοχή έγκυρης και εν ισχύ πολεοδομικής άδειας ή/και άδειας οικοδομής και/ή πιστοποιητικού έγκρισης, νοουμένου ότι τηρούνται οι υπόλοιπες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις με την χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) σύμφωνα με τον βασικό νόμο.

Στον βασικό νόμο εμπίπτουν συνολικά 73 εγκαταστάσεις εκ των οποίων οι 34 δεν κατέχουν έγκυρη και εν ισχύ πολεοδομική άδεια ή και άδεια οικοδομής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι βασικές παραγωγικές μονάδες της ΑΗΚ, του ΧΥΤΑ Πάφου και άλλες μονάδες διαχείρισης. Όπως εξηγεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, είναι πρακτικά αδύνατο να εξασφαλιστούν έγκαιρα οι απαραίτητες άδειες από τους επηρεαζόμενους φορείς, με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2024 ένας μεγάλος αριθμός εγκαταστάσεων να λειτουργεί χωρίς ΑΒΕ και ως εκ τούτου να πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία τους.

Βάσει του άρθρου 51 του Συντάγματος, η Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει να αποφασίσει επί των αναπεμφθέντων θεμάτων σε διάστημα 15 ημερών.

(ΚΥΠ/)

 
24947