ΕΥ: Αδυναμίες στην παραχώρηση 19 Τ/κ επαγγελματικών υποστατικών

Παρουσιάζονται αδυναμίες και ελλείψεις κατά την εφαρμογή της διαδικασίας - Τι εντόπισε η Ελεγκτική σε έκθεση της

Αδυναμίες και ελλείψεις εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική της Εκθεση με θέμα «Έλεγχος διαδικασίας παραχώρησης 19 Τουρκοκυπριακών επαγγελματικών υποστατικών στην Επαρχία Πάφου».

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας γνωστοποίησε την Τετάρτη ότι η Ειδική Έκθεση που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

>>> ΕΔΩ αυτούσια η έκθεση <<<

Οπως σημειώνεται, η Υπηρεσία διενέργησε τον  έλεγχο συμμόρφωσης, κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε με επιστολή, ημερ. 8.2.2022, από Βουλευτή, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων – Εγκλωβισμένων – Αγνοουμένων – Παθόντων αναφορικά με την παραχώρηση 17 καταστημάτων που είναι υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών  και βρίσκονται σε κεντρικές περιοχές του εμπορικού κέντρου της Πάφου.

Σκοπός του ελέγχου ήταν να διαφανεί κατά πόσο τα υπό αναφορά υποστατικά παραχωρήθηκαν σύμφωνα με (α) τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζονται στον περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο (Ν. 139/1991) και τους περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα θέματα) (Προσωρινές διατάξεις) Κανονισμούς (ΚΔΠ 68/1992), (β) τη διαδικασία που προνοείται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 84.964, ημερ. 21.5.2018 και (γ) τις σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Η Έκθεση αναφέρει ότι "η διαδικασία παραχώρησης τ/κ περιουσιών, στα πλαίσια της οποίας εξετάστηκε η παραχώρηση των 19 υπό αναφορά υποστατικών, παρουσιάζει αδυναμίες και ελλείψεις κατά την εφαρμογή της, κυρίως λόγω ασάφειας της εκχώρησης εξουσιών από τον Κηδεμόνα, θεμάτων διορισμού και συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής, καθορισμό ενοικίου που δεν φαίνεται να βασίζεται στο αγοραίο, υποβολή ελλιπών υποστηρικτικών των αιτήσεων, μη δημοσιοποίηση των αποφάσεων και του Αρχείου Χρηστών, όπως και ανομοιομορφία κατά την αξιολόγηση των δεδομένων της κάθε αίτησης, στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων. Λόγω της γενικότητας των υφιστάμενων κριτηρίων, αυτά θεωρούνται ως μη επαρκή, θέση την οποία φαίνεται να συμμερίζονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ως αποτέλεσμα τίθεται θέμα αντικειμενικότητας των αποφάσεων παραχώρησης των τ/κ υποστατικών".

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει όπως οι διαδικασίες παραχώρησης των τ/κ επαγγελματικών υποστατικών ακολουθούνται πάντοτε και να είναι σύμφωνες με το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει.

Σημειώνει ακόμη ότι πρέπει η αναθεώρηση/εκσυγχρονισμός των κριτηρίων παραχώρησης τ/κ περιουσιών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων και να προωθηθεί κατά προτεραιότητα.

(ΚΥΠΕ)

 
24987