Φάκελος Εμπόριο: Τι εισάγουμε, τι εξάγουμε και από ποιες χώρες

Όλα τα πόσα και οι χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η Κύπρος- Φάκελος εισαγωγές- εξαγωγές

Τα €9.160,6 εκ  έφτασαν οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση με €8.216,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017. Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν €4.263,6 εκ. σε σύγκριση με €2.968,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Από ποιες χώρες εισαγάγαμε

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολούθησε να είναι η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών στην Κύπρο τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018, με μερίδιο 5.221,5 εκατ. ευρώ από τις συνολικές εισαγωγές / αφίξεις. Οι κύριοι προμηθευτές στην Ένωση ήταν η Ελλάδα με € 1.628,1 εκατ., η Ιταλία με € 757,6 εκατ., το Ηνωμένο Βασίλειο με € 602,9 εκατ., η Γερμανία με € 495,5 εκατ., η Ισπανία με € 434,2 εκατ., με € 302,1 εκατ., Γαλλία με € 187,1 εκατ., Βέλγιο με € 165,3 εκατ. και Σουηδία με € 105,2 εκατ.

 Οι εισαγωγές από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε € 343,7 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 με τη Ρωσία € 115,2 εκατ., την Τουρκία με € 63,6 εκατ. και την Ελβετία με € 48,4 εκατ.

 Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 ανήλθαν σε € 3.595,4 εκατ. Κύριοι προμηθευτές ήταν η Νότια Κορέα με € 658,5 εκατ., το Ισραήλ με € 516,8 εκατ., η  Κίνα με € 394,0 εκατ., τα Νησιά Κέιμαν με € 305 , 7 εκατ., το Χονγκ Κονγκ με € 178,8 εκατ., ο Παναμάς με € 157,3 εκατ., οι Νήσοι Μάρσαλ με € 104,7 εκατ., το Τουρκμενιστάν με € 95,3 εκατ., οι Ηνωμένες Πολιτείες με € 86,4 εκατ., η Ιαπωνία με € 77,6 εκατ. και η Ινδία με € 58,1 εκατ.

Τι εισαγάγαμε το 2018-19                                                   

Για τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018, ο τομέας «Οχήματα, αεροσκάφη, πλοία και συναφής εξοπλισμός μεταφορών» οδηγεί τον κατάλογο των εισαγωγών με € 2.656,4 εκατ. και ακολουθείται από το τμήμα  «Ορυκτά προϊόντα» με € 1.897,0 εκατ., το τμήμα «Μηχανήματα και μηχανικές συσκευές , ηλεκτρικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων " με € 841,9 εκ., το τμήμα « Παρασκευασμένα τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη και ξίδι, καπνός και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού » με € 711,1 εκ., το τμήμα « Προϊόντα χημικών ή συναφών βιομηχανιών »με € 645,0 εκ., το τμήμα «Βασικά μέταλλα και είδη από κοινά μέταλλα» με € 425,1 εκ., το τμήμα  «Κλωστοϋφαντουργικά και υφαντουργικά είδη» με € 288,1 εκ., το τμήμα «Φυτικά προϊόντα» με € 254,9 το τμήμα «Πλαστικά και τεχνουργήματα από αυτά» με € 245,4 εκ. και το τμήμα «Ζώντα ζώα. ζωικά προϊόντα "με € 224,7 εκατ.

Τα καταναλωτικά αγαθά έφτασαν τα € 2.192,5 εκ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 2.083,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Σύνολο εισαγωγών / αφίξεων ανά οικονομικό τομέα

- Οι εισαγωγές στο μεταποιητικό τομέα ανήλθαν σε  € 971,7 εκ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο 2018 σε σύγκριση με € 921,0 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Οι πρώτες ύλες στον τομέα των κατασκευών ήταν € 311,6 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 257,2 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017

- Οι μεταφορές με τα εξαρτήματά τους ανήλθαν σε € 2.791,0 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 σε σύγκριση με € 2.686,1 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Τα πλοία, τα σκάφη και οι πλωτές κατασκευές ανήλθαν σε € 1.934,4 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 σε σύγκριση με € 1.775,5 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Τα οχήματα ανήλθαν σε € 495,3 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 456,4 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017.

-  Τα καύσιμα και τα λιπαντικά, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, ανήλθαν σε € 1.885,2 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 1.451,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

- Τα εμπορεύματα ανήλθαν σε € 563,8 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 445,6 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Ο τομέας της μεταποίησης ανήλθε σε € 162,0 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 έναντι € 126,9 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκεμβρίου 2017. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά για τον κλάδο των κατασκευών και των εξορυκτικών βιομηχανιών εκτιμήθηκαν σε € 42,3 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 39,3 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Ο τομέας των μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνίας εκτιμάται σε € 122,7 εκατ. Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 και € 71,3 εκατ. Τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Τα αγαθά για τη γεωργία ανήλθαν σε € 17,4 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και σε € 13,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Εξαγωγές

Το 2018, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €1.561,7 εκ. σε σύγκριση με €1.226,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €1.449,6 εκ. σε σύγκριση με €1.107,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €92,2 εκ. σε σύγκριση με €99,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017.

Σε ποιες χώρες  εξαγάγαμε

Οι αποστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε 1.047,5 εκατ. Ευρώ τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018.

Οι εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε € 280,1 εκατ., στο Ηνωμένο Βασίλειο € 169,3 εκατ. ευρώ, στη Γερμανία € 129,2 εκατ., στην Ιρλανδία € 114,4 εκατ., στη Σλοβακία € 43,8 εκατ, στη Σουηδία € 38,5 εκατ., στη Γαλλία € 31,2 εκατ., στις Κάτω Χώρες € 28,2 εκατ, στη Βουλγαρία € 25,9 εκατ και στη Τσεχία € 25,2 εκατ.

Οι εξαγωγές προς χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής ανήλθαν σε € 669,8 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018, στη Βόρειο Αφρική σε € 599,4 εκατ., στις χώρες της Μέσης Ανατολής οι εξαγωγές ανήλθαν σε € 356,2 εκατ., στην Ασία ανήλθαν σε € 339,9 εκατ και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε € 315,3 εκατ.

Σημαντικότερα προϊόντα που εξαγάγαμε

- Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριων προϊόντων που εξήχθησαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018, ανήλθαν σε € 1.449,6 εκατ. και € 1,107,5 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017.

- Εξαγωγές / αποστολές ακατέργαστων γεωργικών προϊόντων αξίας € 92,2 εκ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 99,1 εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

- Οι εξαγωγές ορυκτών προϊόντων ανήλθαν σε € 6,2 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 4,5 εκατ. τον Ιανουάριο –Δεκέμβριο 2017.

Αντρέας Πολυκάρπου
 
3826
Thumbnail

Εν μέσω πολλών και διαφορετικών προκλήσεων για την ξενοδοχειακή, και όχι μόνο, βιομηχανία, πραγματοποιείται σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, και του Υφυπουργού Τουρισμού, Σάββα Περδίου.

Μάλιστα, όπως πληροφορείται η Brief, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Χάρης Λοϊζίδης, στην ομιλία του, θα κάνει εκτενή προβλήματα στις πληγές του ξενοδοχειακού τομέα και αναμένεται να ζητήσει την συμβολή του κράτους προς αντιμετώπισή τους με μοναδικό στόχο την αναστροφή της παρούσας κατάστασης.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Λοϊζίδης αναμένεται να αναφερθεί στους βασικούς παράγοντες οι οποίοι, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του ΠΑΣΥΞΕ (τα κύρια σημεία εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf), αποτελούν τροχοπέδη της υγιούς απόδοσης του τομέα και επιτάσσουν ταυτόχρονα την εξεύρεση λύσεων. 

Τέτοιοι παράγοντες είναι μεταξύ άλλων:

  • Το υψηλό κόστος διακοπών στην Κύπρο, παρά τις συνεχείς προσφερόμενες εκπτώσεις.
  • Το πρόβλημα της εποχικότητας του τουρισμού.
  • Το κόστος τροφοδοσίας των ξενοδοχειακών μονάδων, το οποίο, σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ, είναι το ψηλότερο στην Ευρώπη.
  • Το πρόβλημα της παραγωγικότητας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
  • Υπερχρεώσεις ξενοδοχείων είτε μέσω αυξημένων τελών από πλευράς ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης, είτε τελών υδατοπρομήθειας, είτε τελών αποχετευτικών συστημάτων έναντι των αντίστοιχων χρεώσεων που επιβάλλονται στις άλλες κατηγορίες χρηστών.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ αναμένεται πως θα αναφερθεί και στις σημαντικότερες προκλήσεις της τουριστικής βιομηχανίας ευρύτερα, όπως:

  • Η αβεβαιότητα που συνεχίζει να προκαλεί σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, η έξοδος - με ή χωρίς συμφωνία - της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι αποτελεί μια ισχυρή αγορά άντλησης επισκεπτών για τον Κυπριακό τουρισμό, καθώς επίσης η συνακόλουθη εξασθένηση της ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του ευρώ. 
  • Η εξασθένηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλιού έναντι του ευρώ η οποία ενδέχεται να περιορίσει τον εξερχόμενο τουρισμό ή να διαφοροποιήσει τις επιλογές των Ρώσων περιηγητών.
  • Oι έντονες προσπάθειες της Τουρκίας, της Αιγύπτου και άλλων προορισμών της περιοχής να καταστούν ξανά ανταγωνιστικοί στον τομέα του τουρισμού.

ad2mobile

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Με δεδομένο τα πιο πάνω, ο κ. Λοϊζίδης θα υποδείξει πως στόχος της τουριστικής βιομηχανίας, τόσο για φέτος όσο και για το 2020, θα πρέπει να είναι η σταθεροποίηση των τουριστικών αφίξεων και εσόδων στα ικανοποιητικά επίπεδα στα οποία ανήλθε τα τελευταία χρόνια. Επίσης, αναμένεται πως θα τονίσει πως σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, η προσπάθεια όλων θα πρέπει να επικεντρωθεί στη συνολική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.

article 1