Φάκελος Εμπόριο: Τι εισάγουμε, τι εξάγουμε και από ποιες χώρες

Όλα τα πόσα και οι χώρες με τις οποίες συνεργάζεται η Κύπρος- Φάκελος εισαγωγές- εξαγωγές

Τα €9.160,6 εκ  έφτασαν οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση με €8.216,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017. Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν €4.263,6 εκ. σε σύγκριση με €2.968,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Από ποιες χώρες εισαγάγαμε

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολούθησε να είναι η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών στην Κύπρο τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018, με μερίδιο 5.221,5 εκατ. ευρώ από τις συνολικές εισαγωγές / αφίξεις. Οι κύριοι προμηθευτές στην Ένωση ήταν η Ελλάδα με € 1.628,1 εκατ., η Ιταλία με € 757,6 εκατ., το Ηνωμένο Βασίλειο με € 602,9 εκατ., η Γερμανία με € 495,5 εκατ., η Ισπανία με € 434,2 εκατ., με € 302,1 εκατ., Γαλλία με € 187,1 εκατ., Βέλγιο με € 165,3 εκατ. και Σουηδία με € 105,2 εκατ.

 Οι εισαγωγές από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε € 343,7 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 με τη Ρωσία € 115,2 εκατ., την Τουρκία με € 63,6 εκατ. και την Ελβετία με € 48,4 εκατ.

 Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 ανήλθαν σε € 3.595,4 εκατ. Κύριοι προμηθευτές ήταν η Νότια Κορέα με € 658,5 εκατ., το Ισραήλ με € 516,8 εκατ., η  Κίνα με € 394,0 εκατ., τα Νησιά Κέιμαν με € 305 , 7 εκατ., το Χονγκ Κονγκ με € 178,8 εκατ., ο Παναμάς με € 157,3 εκατ., οι Νήσοι Μάρσαλ με € 104,7 εκατ., το Τουρκμενιστάν με € 95,3 εκατ., οι Ηνωμένες Πολιτείες με € 86,4 εκατ., η Ιαπωνία με € 77,6 εκατ. και η Ινδία με € 58,1 εκατ.

Τι εισαγάγαμε το 2018-19                                                   

Για τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018, ο τομέας «Οχήματα, αεροσκάφη, πλοία και συναφής εξοπλισμός μεταφορών» οδηγεί τον κατάλογο των εισαγωγών με € 2.656,4 εκατ. και ακολουθείται από το τμήμα  «Ορυκτά προϊόντα» με € 1.897,0 εκατ., το τμήμα «Μηχανήματα και μηχανικές συσκευές , ηλεκτρικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων " με € 841,9 εκ., το τμήμα « Παρασκευασμένα τρόφιμα, ποτά, οινοπνευματώδη και ξίδι, καπνός και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού » με € 711,1 εκ., το τμήμα « Προϊόντα χημικών ή συναφών βιομηχανιών »με € 645,0 εκ., το τμήμα «Βασικά μέταλλα και είδη από κοινά μέταλλα» με € 425,1 εκ., το τμήμα  «Κλωστοϋφαντουργικά και υφαντουργικά είδη» με € 288,1 εκ., το τμήμα «Φυτικά προϊόντα» με € 254,9 το τμήμα «Πλαστικά και τεχνουργήματα από αυτά» με € 245,4 εκ. και το τμήμα «Ζώντα ζώα. ζωικά προϊόντα "με € 224,7 εκατ.

Τα καταναλωτικά αγαθά έφτασαν τα € 2.192,5 εκ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 2.083,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Σύνολο εισαγωγών / αφίξεων ανά οικονομικό τομέα

- Οι εισαγωγές στο μεταποιητικό τομέα ανήλθαν σε  € 971,7 εκ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο 2018 σε σύγκριση με € 921,0 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Οι πρώτες ύλες στον τομέα των κατασκευών ήταν € 311,6 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 257,2 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017

- Οι μεταφορές με τα εξαρτήματά τους ανήλθαν σε € 2.791,0 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 σε σύγκριση με € 2.686,1 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Τα πλοία, τα σκάφη και οι πλωτές κατασκευές ανήλθαν σε € 1.934,4 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 σε σύγκριση με € 1.775,5 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Τα οχήματα ανήλθαν σε € 495,3 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 456,4 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017.

-  Τα καύσιμα και τα λιπαντικά, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου, ανήλθαν σε € 1.885,2 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 1.451,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

- Τα εμπορεύματα ανήλθαν σε € 563,8 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 445,6 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Ο τομέας της μεταποίησης ανήλθε σε € 162,0 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 έναντι € 126,9 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκεμβρίου 2017. Τα κεφαλαιουχικά αγαθά για τον κλάδο των κατασκευών και των εξορυκτικών βιομηχανιών εκτιμήθηκαν σε € 42,3 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 39,3 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Ο τομέας των μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνίας εκτιμάται σε € 122,7 εκατ. Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 και € 71,3 εκατ. Τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017. Τα αγαθά για τη γεωργία ανήλθαν σε € 17,4 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και σε € 13,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Εξαγωγές

Το 2018, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €1.561,7 εκ. σε σύγκριση με €1.226,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €1.449,6 εκ. σε σύγκριση με €1.107,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ήταν €92,2 εκ. σε σύγκριση με €99,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017.

Σε ποιες χώρες  εξαγάγαμε

Οι αποστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε 1.047,5 εκατ. Ευρώ τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018.

Οι εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε € 280,1 εκατ., στο Ηνωμένο Βασίλειο € 169,3 εκατ. ευρώ, στη Γερμανία € 129,2 εκατ., στην Ιρλανδία € 114,4 εκατ., στη Σλοβακία € 43,8 εκατ, στη Σουηδία € 38,5 εκατ., στη Γαλλία € 31,2 εκατ., στις Κάτω Χώρες € 28,2 εκατ, στη Βουλγαρία € 25,9 εκατ και στη Τσεχία € 25,2 εκατ.

Οι εξαγωγές προς χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής ανήλθαν σε € 669,8 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018, στη Βόρειο Αφρική σε € 599,4 εκατ., στις χώρες της Μέσης Ανατολής οι εξαγωγές ανήλθαν σε € 356,2 εκατ., στην Ασία ανήλθαν σε € 339,9 εκατ και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ανήλθαν σε € 315,3 εκατ.

Σημαντικότερα προϊόντα που εξαγάγαμε

- Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριων προϊόντων που εξήχθησαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018, ανήλθαν σε € 1.449,6 εκατ. και € 1,107,5 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2017.

- Εξαγωγές / αποστολές ακατέργαστων γεωργικών προϊόντων αξίας € 92,2 εκ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 99,1 εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

- Οι εξαγωγές ορυκτών προϊόντων ανήλθαν σε € 6,2 εκατ. τον Ιανουάριο - Δεκέμβριο του 2018 και € 4,5 εκατ. τον Ιανουάριο –Δεκέμβριο 2017.

Αντρέας Πολυκάρπου
 
3020
Thumbnail

Το δημοσιονομικό έλλειμμα ανήλθε στα €989,6 εκατομμύρια ή 4,8% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό χρέος στα €21.258,1 εκατ. ή 102,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2018 τα οποία ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.
 
Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενη δαπάνη ύψους €1.725,1 εκατ. που αφορά στο κόστος της συμφωνίας Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με την Ελληνική Τράπεζα.

ad1mobile

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Εξαιρουμένου του κόστους της συμφωνίας αυτής, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το έτος 2018 καταγράφει πλεόνασμα που ανέρχεται στα €735,5 εκατ. ή 3,5% στο ΑΕΠ.
 
Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

article 1