Φοιτητές / Υποτροφίες: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία για τις αιτήσεις

Πότε θα μπορείτε να αιτηθείτε για υποτροφίες προπτυχιακού/μεταπτυχιακού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή εξωτερικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.) ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 μόνο στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου .

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή 7 Μαΐου 2021.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται / αποστέλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς στη διεύθυνση Φλωρίνης 7, GREG TOWER, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία. 

Για λεπτομέρειες σχετικά με την εξασφάλιση των σχετικών Αιτήσεων παρακαλώ όπως επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cyscholarships.gov.cy και ενημερωθείτε με τις Ανακοινώσεις που βρίσκονται αναρτημένες στην «Τελευταία Ενημέρωση». 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλέφωνο 22456433.  

To Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες, ότι ήδη προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε, από το ακαδημαϊκό έτος 2021/22, οι αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

 
16191