Φορολογικές ελαφρύνσεις & αναδιάρθρωση δανείων/Τι ψήφισε η Βουλή

Παράταση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων για αναδιάρθρωση δανείων ψήφισε η Βουλή

Σειρά νομοθεσιών για παράταση ρυθμίσεων για φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα για ενίσχυση και προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής. Υπέρ ψήφισαν 50 βουλευτές και εναντίον ένας.
 
Οι συγκεκριμένοι νόμοι ψηφίστηκαν ύστερα από προτάσεις νόμου των Αβέρωφ Νεοφύτου, Μάριου Μαυρίδη και Ονούφριου Κουλλά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.
 
Συγκεκριμένα δίνεται παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 της ισχύος των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων και οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2020.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Στην τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά ανέφερε ότι πρόκειται για προτάσεις με τις οποίες παρατείνεται η ισχύς των φορολογικών ελαφρύνσεων τους συνέβαλαν θετικά στη στήριξη δανειοληπτών που έκαναν αναδιάρθρωση των δανείων τους και συμβάλουν προς τη σωστή κατεύθυνση.
 
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις και τα κίνητρα που παραχωρούνται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων αφορούν κυρίως στα ακόλουθα:  

Μη καταβολή εξόδων χαρτοσήμων που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση δανείων μέχρι το ποσό των υφιστάμενων οφειλών.

Μη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

Μη καταβολή τελών μεταβίβασης, στην περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας επ’ ονόματι του δανειστή.

Μη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας, σε περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή πλασματικού μερίσματος.

Μεταφορά εμπράγματου βάρους, σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από τον δανειστή στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου, κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου  από τον δανειολήπτη στον δανειστή.

Εξαίρεση από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε οφέλους, πλεονάσματος, κέρδους ή ζημιάς προσώπου που προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου.

(ΚΥΠE)

 
21620