ΓΕ: Κατάρρευση Δικαιοσύνης αν καθυστερίσει η ψήφιση μεταρρύθμισης

Χαιρετίζει τη σημερινή τοποθέτηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και καλεί τη Βουλή να προχωρήσει στην ψήφιση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων άμεσα

Χαιρετίζω τη δήλωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης που έγινε κατά τη σημερινή σύσκεψη υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία αναφέρει ότι ένεκα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε όσον αφορά στη σύσταση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τον διορισμό δικαστών, οι συνταγματικές επιφυλάξεις που πηγάζουν από το θεμελιώδες άρθρο 157 του Συντάγματος δεν υφίστανται πλέον και ότι οι όποιες, κατά καιρούς, τοποθετήσεις των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου για διαχωρισμό των τριτοβάθμιων δικαστηρίων (αν και σεβαστές), συνιστούν προσωπικές απόψεις όσον αφορά στην αναγκαιότητα διαχωρισμού, και όχι τοποθετήσεις ως προς τη συνταγματική διάσταση του θέματος.

Συμφωνώ πλήρως με την κατάληξη του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι η σκοπούμενη μεταρρύθμιση αποτελεί αδήριτη ανάγκη και τυχόν καθυστέρηση ψήφισής της θα οδηγήσει σε κατάρρευση της Δικαιοσύνης, με ολέθριες συνέπειες για το Κράτος Δικαίου.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν πλέον καταλήξει. Εναπόκειται πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να προχωρήσει στην ψήφιση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων άμεσα.

 
20927
Thumbnail