ΓεΣΥ: Βιώσιμο… αλλά οδηγίες για περικοπές και σπατάλες

«Το ΓεΣΥ δεν κινδυνεύει αλλά δεν μπορούμε και να επαναπαυόμαστε», λέει ο Πρόεδρος ΟΑΥ στην Brief

•    Πρόεδρος ΟΑΥ: «Το ΓεΣΥ δεν κινδυνεύει αλλά δεν μπορούμε και να επαναπαυόμαστε»
•    «Εξετάζονται με προσοχή οι σπατάλες και υπερβάσεις δαπανών»

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Σταύρος Μιχαήλ σε αποκλειστικές δηλώσεις του στη Brief επισημαίνει ότι «μέλημα και καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του Γενικού Σχεδίου Υγείας χωρίς να υποβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας προς τους ασθενείς και τον κυπριακό λαό». 

Επίσης, αναφέρει πως «με στήριξη και προσπάθειες θα γίνει κατορθωτό ένα βιώσιμο ΓεΣΥ». «Εκεί όπου εντοπίζουμε σπατάλες και υπερβάσεις δαπανών, τις αντιμετωπίζουμε με σύνεση, σοβαρότητα και υπευθυνότητα αλλά κυρίως με προσοχή. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε και ευελπιστούμε στη συνεργασία τόσο με την Υπουργό Υγείας όσο και με τον Υπουργό Οικονομικών ενώ δεδομένη είναι και η συνεργασία μας με τα κόμματα», προσθέτει ο Σταύρος Μιχαήλ. 

«Μπορεί να δηλώνουμε ότι το ΓεΣΥ δεν κινδυνεύει αλλά δεν μπορούμε και να επαναπαυόμαστε και να βλέπουμε σπατάλες. Έτσι, οι οδηγίες μας είναι συγκεκριμένες: περικοπές εκεί που διαπιστώνονται σπατάλες και ατασθαλίες», καταλήγει ο πρόεδρος του ΟΑΥ.

Να σημειωθεί ότι, ο Προϋπολογισμός του ΟΑΥ προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €1.471.818.587 για το έτος 2023. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα του ΓεΣΥ ύψους €1.463.280.587, κρατική χορηγία για συγχρηματοδοτούμενα έργα ύψους €8.410.000 (από τον Προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης) και διάφορα διοικητικά έσοδα ύψους €128.000. 

Οι συνολικές δαπάνες του ΟΑΥ για το έτος 2023 προβλέπεται να ανέλθουν σε €1.448.052.000 ως εξής:

•    Δαπάνες ΓεΣΥ: €1.410.000.000 (€1.407.500.000 για τις αμοιβές των Παροχέων Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας και €2.500.000 για άλλες δαπάνες).
•    Λειτουργικές Δαπάνες (Διαχειριστικά Έξοδα): €28.652.000, το οποίο κατανέμεται σε  δαπάνες για αποδοχές προσωπικού (€7.113.410, σε αμοιβές Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβουλευτικών Επιτροπών €197.281 και σε άλλες δαπάνες ύψους€21.341.309).

Οι αναπτυξιακές δαπάνες ανέρχονται σε €9.300.000 ήτοι:

(α) μέρος της συνολικής δαπάνης για την ανάπτυξη και προσαρμογές του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ (€8.200.000)
(β) την αγορά μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού (€890.000) 
(γ) τις βελτιώσεις γραφειακών χώρων (€100.000), 
(δ) την αγορά εξοπλισμού γραφείου και επίπλων (€90.000), 
Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό: €100.000.
 

 
24975