Για 3 μήνες οι μειώσεις 8,3 σεντς στα καύσιμα - Με ισχύ από 8/3

Η Ολομέλεια ψήφισε ομόφωνα το νόμο για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα - Μέχρι πότε θα ισχύει

 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο το νομοσχέδιο για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με έναρξη ισχύος της μείωσης την 8η Μαρτίου που θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουνίου.

Η μείωση του φόρου κατανάλωσης θα είναι 7 σεντ το λίτρο στη βενζίνη και το πετρέλαιο, η οποία αυξάνεται στα 8,3 σεντ το λίτρο συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Παράλληλα, μειώνεται και ο φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 6,4 σεντ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ».
 
Ο νόμος ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος καθώς το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί νωρίτερα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

>>> Οι αντιδράσεις των κομμάτων για μείωση φόρου στα καύσιμα <<<

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, αποφασίστηκε η μείωση του φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κατά 7 σεντ το λίτρο, η οποία μείωση αυξάνεται στα 8,3 σεντ το λίτρο συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Παράλληλα, μειώνεται και ο φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 6,4 σεντ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε να μειωθούν προσωρινά και για καθορισμένο χρονικό διάστημα οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης με τους οποίους επιβαρύνονται προϊόντα συγκεκριμένων κλάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας, προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση του οικονομικού κόστους με το οποίο επιβαρύνεται το καταναλωτικό κοινό και οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο προώθησης πολιτικών άμβλυνσης των επιπτώσεων από την Ουκρανική κρίση και δη στις τιμές των καυσίμων.

Ειδικότερα με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Μείωση του συντελεστή έναντι των κλάσεων 1), 2), 3) και 4) από €429,00 τα 1000 λίτρα σε €359,00 τα 1000 λίτρα.
2.Μείωση του συντελεστή έναντι των κλάσεων 6), και 10) από €400,00 τα 1000 λίτρα σε €330,00 τα 1000 λίτρα.
3.Μείωση του συντελεστή έναντι των κλάσεων 7), 9), 11) και 13) από €74,73 τα 1000 λίτρα σε «€21,00 τα 1000 λίτρα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν καύσιμα κίνησης και θέρμανσης και θα ισχύουν από τις 8 Μαρτίου μέχρι την 1η Ιουνίου 2022.  Όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, οι φορολογικοί συντελεστές που προτείνονται ορίζονται στο ελάχιστο επίπεδο που επιτρέπει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, ώστε να δοθεί περιθώριο προσαρμογής της αγοράς στη βάση των αποθεμάτων που διατηρούνται στα πρατήρια πετρελαιοειδών. 

 
21619