ΓΣ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ: Δυναμική διεκδίκηση μισθολογικών αυξήσεων

Αποφάσισε τη δυναμική διεκδίκηση μισθολογικών αυξήσεων, επαναφοράς επιδομάτων και βελτίωση ταμείου προνοίας

Τη δυναμική διεκδίκηση μισθολογικών αυξήσεων για τους εργαζομένους που εκπροσωπεί στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών της ΣΕΚ (ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ).

Σε συνεδρία του την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αποφάσισε επίσης τη δυναμική διεκδίκηση επαναφοράς των ωφελημάτων που έχουν μειωθεί από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και τη δυναμική διεκδίκηση βελτίωσης του κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας του ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού το οποίο μονομερώς μειώθηκε με την εφαρμογή του μέσου όρου καριέρας για τον υπολογισμό του.   

Σε ανακοίνωση, το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναφέρει πως λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε «την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων για την ενεργοποίηση όλων των μελών και σε συνεργασία με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις να προχωρήσει σε δυναμικές διεκδικήσεις».  

Σημειώνει ότι από το έτος 2010 δεν έχει παραχωρηθεί γενική αύξηση στους μισθούς στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και προσθέτει πως «τα αρχικά των κλιμάκων μισθοδοσίας έχουν μειωθεί 10% και συνεχίζεται η μείωση του 15% σε όλα τα επιδόματα», ενώ «μειωμένη είναι επίσης η αποζημίωση για την υπερωριακή εργασία».

Σύμφωνα με το ΓΣ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, πέραν των πιο πάνω μειώσεων οι μισθοί είχαν μειωθεί με τους περί μείωσης απολαβών νόμους Ν.168(Ι)2012 και Ν.31(Ι)2013 και με συμφωνία επανήλθαν σταδιακά με ορόσημο την 1/1/2023.

Αναφέρει επίσης ότι ο πληθωρισμός που υπήρχε αυτά τα χρόνια έχει μειώσει την αγοραστική αξία των μισθών αφού το κόστος ζωής έχει αυξηθεί και προσθέτει πως η απόδοση της ΑΤΑ στο 50% μειώνει την αξία των μισθών σε σχέση με τη συνεχή άνοδο των τιμών σε όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης και τις υπηρεσίες.

«Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν αυξηθεί αυτή την περίοδο των 12 ετών, ενώ, οι μισθοί στον δημόσιο τομέα είναι πολύ μειωμένοι σε σχέση με τους μισθούς που ίσχυαν το έτος 2009 για το Ωρομίσθιο Προσωπικό».

Σύμφωνα με το ΓΣ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου τομέα διεκδικούν αυξήσεις  και έχουν συμφωνηθεί αυξήσεις, ακόμη και τα τρία τελευταία έτη 2020,2021 και 2022.

Επιπλέον, το ΓΣ της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναφέρει πως το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό θα βελτιώσει τα αρχικά των κλιμάκων Ε1, Ε2 και Ε3 από την 1η Ιανουαρίου 2023 και προσθέτει πως ανάλογη αύξηση θα πρέπει να γίνει σε όλες τις κλίμακες «Ε» στο ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό οι οποίες έχουν μειωθεί στα αρχικά σημεία τους κατά 10% και έχουν παραμείνει στάσιμες στα άλλα σημεία τους εδώ και 13 έτη.

ΚΥΠΕ
 

 
25008