Χαλαρώσεις & νέα ευκαιρία σε χιλιάδες Airbnb να πάρουν άδεια

Airbnb: Νέα παράταση μέχρι το τέλος 2024 αλλά όχι για όλους - Οι αλλαγές και διευκολύνσεις που προωθούνται

Για αλλαγές στο νόμο που ρυθμίζει τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τύπου Airbnb συμφώνησε και προωθεί η Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Βουλής με σκοπό να δοθεί λύση στη σύγχυση που επικρατεί όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου και τις δυσκολίες χιλιάδων καταλυμάτων να κάνουν εγγραφή. 

Προωθούνται ουσιαστικά προτάσεις νόμου που προνούν αλλαγές και θα τεθούν στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, με την επαναλειτουργία του σώματος. 

Παράταση μέχρι τέλος του 2024

Η πρώτη πρόταση νόμου αφορά την παράταση στη διορία που δόθηκε η οποία έληξε στις 7 Φεβρουαρίου. Η παράταση όμως θα δοθεί στοχευμένα σε συγκεκριμένα καταλύματα για να εγγραφούν στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. Δεν θα αφορά δηλαδή όλα τα καταλύματα. Παράταση θα δικαιούνται κυρίως  κάποια καταλύματα που σήμερα δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν λόγω αλλαγών που επίκεινται στα τοπικά σχέδια της περιοχής τους, όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Αγίας Νάπας. Όπως δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, η παράταση που θα δοθεί θα είναι μέχρι το τέλος 2024. Θυμίζουμε ότι είναι η 2η παράταση που δίνεται αφού δόθηκε και στις αρχές του 2022 οπόταν και έληξε η πρώτη διορία.

Θυμίζουμε ότι η διορία που είχε δοθεί στα καταλύματα να εγγραφούν στο Μητρώο έληξε στις 7 Φεβρουαρίου 2023. Μόνο 5.000 όμως καταλύματα από τις 15.000 που εκτιμάται ότι υπάρχουν στην Κύπρο, ‘’τρέχουν’’ τις διαδικασίες για να κάνουν εγγραφή στο Μητρώο και να πάρουν ουσιαστικά τη σχετική άδεια. Όσα καταλύματα δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις, θα υπόκεινται σε ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές και κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα. 

Διευκολύνσεις και απλοποίηση των διαδικασιών εγγραφής 

Η δεύτερη πρόταση αφορά χαλαρώσεις και διευκολύνσεις που πρέπει να δοθούν ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για να γίνει εφικτή η εγγραφή στο μητρώο αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων για συγκεκριμένα καταλύματα. 

Λύση στο θέμα με τους μετρητές της ΑΗΚ

Ένα από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν η συμμόρφωση όσον αφορά στην υποχρέωση να έχουν ένα μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε υποστατικό, για να μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων. Όπως διαπιστώθηκε υπάρχει συνήθως ένας μετρητής για πολλά υποστατικά που είχαν κτιστεί τις δεκαετίες του 1980 και 1990 και θα είναι μεγάλο κόστος να γίνουν αυτές οι αλλαγές που απαιτούνται. 

Όπως προνοεί η πρόταση, θα μπορεί πλέον ένα συγκρότημα αποτελούμενο από δέκα ή περισσότερα διαμερίσματα να υποβάλλει αίτηση με ένα μετρητή της ΑΗΚ.  Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε την Τρίτη ότι το κριτήριο της αυτοεξυπηρέτησης θα καθορίζεται και θα ελέγχεται από την ίδια την τοπική αρχή με μία βεβαίωση η οποία θα προσκομίζεται στο Υφυπουργείο Τουρισμού

Αλλαγή και στο τέλος διανυκτέρευσης 

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε επίσης ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου βάσει της οποίας το τέλος διανυκτέρευσης δεν θα εισπράττεται πλέον από τις τοπικές αρχές με τον σημερινό τρόπο, αλλά στο τιμολόγιο πληρωμής στο ξενοδοχείο ή στο κατάλυμα θα αναγράφεται πάνω και το τέλος διανυκτέρευσης και ως εκ τούτου, με αυτόν τον μηχανισμό, οι τοπικές αρχές θα μπορέσουν να εισπράττουν τα τέλη διανυκτέρευσης.

Τι λέει ο νόμος για τα Airbnb

Με βάση τη σχετική νομοθεσία, οι αιτητές μπορούν να διαφημίζουν και/ή να ενοικιάζουν το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και έχει λάβει ειδικό σήμα και αριθμό μητρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος θα αναγράφεται σε κάθε πλατφόρμα όπου θα διαφημίζεται το κατάλυμα, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.

Το τέλος εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων ανέρχεται για κάθε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα στα €222 ανά τριετία.

Υπενθυμίζεται ότι, τα έσοδα από την ενοικίαση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις των αντίστοιχων νομοθεσιών. Θα υπόκεινται επίσης σε τέλη διανυκτέρευσης προς τις Τοπικές Αρχές. Για σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στις ανάλογες Υπηρεσίες (Τμήμα Φόρου Εισοδήματος και Τοπικές Αρχές- κατά τόπους Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια).

Τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα διακρίνονται στις τρείς (3) πιο κάτω υποκατηγορίες: 

1. Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις 
2. Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες 
3. Διαμερίσματα
 

Σημειώνεται ότι, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτεπάγγελτα οποιοδήποτε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα, για τη διακρίβωση της ύπαρξης άδειας εγγραφής στο μητρώο, καθώς και της τήρησης, από τον επιχειρηματία, των όρων εγγραφής του καταλύματος. 

Περισσότερες πληροφορίες για σκοπούς εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων μπορούν να αντληθούν από τον πιο κάτω σύνδεσμο, όπως και από την εταιρική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού.Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Tags