Χαμηλοσυνταξιούχοι: Προς νέα παράταση για υποβολή αίτησης για ΕΕΕ

Εκτάκτως αύριο στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής θα συζητηθεί σχετική πρόταση νόμου

Νέα παράταση σε χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι ήταν δικαιούχοι της μικρής σύνταξης (τσεκούι) μέχρι το 2014 και απώλεσαν το δικαίωμά τους αυτό λόγω μη υποβολής αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις επιδιώκει να δώσει η Βουλή μέσω σχετικής πρότασης νόμου που κατατέθηκε σήμερα (21/11) και θα συζητηθεί εκτάκτως σε αυριανή (22/11) συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Φακοντής, Σκεύη Κουκουμά και Ευανθία Σάββα, σκοπός της είναι η τροποποίηση του «περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου», ώστε να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αίτησης για εξασφάλιση επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, το οποίο παρέχεται με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Ειδικότερα, με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 35 του «περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου», παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης, για επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου μέχρι τις 31/12/2019 [Νόμος 2(I)/2018], από πρόσωπο το οποίο είναι χαμηλοσυνταξιούχος ή από μέλος της οικογενειακής του μονάδας, και το οποίο απώλεσε το δικαίωμα σε επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου λόγω μη υποβολής αίτησης το 2014 ως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία.

Λόγω, προτίθεται, ότι ο αριθμός των χαμηλοσυνταξιούχων που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση είναι πολύ μικρός, πολύ πιθανόν λόγω άγνοιας, «κρίνουμε σωστό να παραταθεί η προθεσμία εντός της οποίας οι χαμηλοσυνταξιούχοι που απώλεσαν το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου το 2014, έχουν δικαίωμα για υποβολή αίτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020».

Η παράταση της προθεσμίας, αναφέρεται ακόμη, θα βοηθήσει χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους να ανακτήσουν το δικαίωμα σε επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου «εξασφαλίζοντας τους μία πιο αξιοπρεπή διαβίωση».

Μάριος Αδάμου
 
14213